Vi er et fleksibelt team med tilknyttede innovationsstrateger, designere, antropologer og sociologer. Men vi løser også ofte opgaver i samarbejde med andre virksomheder og partnere.

Innovation er et tværfagligt felt, og for at kunne have en åben tilgang til nye løsningsmodeller eller anderledes indsigter, er det nødvendigt at inddrage mange forskellige typer af kompetencer.

Vi er stolte af at arbejdes sammen med de bedste på hver deres faglige felt.  Nedenfor er nogle af vores strategiske samarbejdspartnere, som vi løbende løser opgaver med.

INNOBA samarbejder med Alectia på området logistik. Vi løser flere projekter sammen om nye løsninger til logistik og transport på sundhedsområdet. Det drejer sig om innovationsforløb ifm. offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) og udbud af logistikløsninger, effektmåling og business cases på produktudviking inden for logistik og sporing, mv.

Alectia er en af Danmarks førende rådgivere inden for byggeri. Virksomheden rådgiver om alle byggeriets faser fra første idé til opførelse og idriftsættelse. Dertil kommer en lang række specialkompetencer inden for optimering af komplekse produktionsfaciliteter, forretningsudvikling, logistik, indeklima, energi, arbejdsmiljø, vand og miljø.

Vi samarbejder løbende på projekter med IT-virksomheden Induct, som er specialiseret i udvikling af softwareløsninger til understøttelse af innovation. Det drejer sig bl.a. om IT, der kan sikre systematisk opsamling af idéer i større organisationer, understøtte idé-udvikling med kunder/brugere og sikre interne innovationsprocesser. Induct har bl.a. lavet løsninger til Idé-klinikken i Region Nordjylland og en række offentlige og private aktører i både DK og internationalt.

INNOBA har indgået et strategisk partnerskab med konsulentvirksomheden Manto.

Manto er eksperter i oplevelsesøkonomi og forretningsudvikling af virksomheder eller organisationer, som arbejder inden for underholdnings-/oplevelsesindustrien.

INNOBA og Manto har allerede samarbejdet på flere projekter, og vi ser frem til flere spændende muligheder, hvor innovation og forretningsudvikling, servicedesign og oplevelser kan gå hånd i hånd.

INNOBA samarbejder løbende med advokatfirmaet Rønne & Lundgren, der bl.a. er specialiseret i rådgivning om de juridiske aspekter ved OPI-projekter. Advokatfirmaet har i samarbejde med Statsadvokaten udarbejdet standardaftaler for OPI-projekter. Læs mere her

Rønne & Lundgren har ca. 100 ansatte og er et af Danmarks førende advokatfirmaer. De har stor ekspertise og mangeårig erfaring inden for rådgivning af internationale koncerner og børsnoterede virksomheder, små og mellemstore virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer og andre relevante aktører om alle arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Der er en række klassiske juridiske overvejelser, der skal gøres, når offentlige og private indgår samarbejder om innovation. Det drejer sig oftest om udbudsregler, inhabilitet, statsstøtteregler og IPR. INNOBA har dybdegående kendskab til de typiske opmærksomhedspunkter men henviser til egentlig juridisk bistand for den videre rådgivning, kontraktudarbejdelse, mv.

INNOBA samarbejder med virksomheden Domsten.dk om at tilbyde virksomheder innovationsrådgivning og intensive innovationsforløb. Domsten.dk er særdelse stærk på områderne teknologiudvikling og topledelse. I en kombination med INNOBAs innovationskompetencer mener vi at have et meget stærkt udgangspunkt for at hjælpe specielt virksomheder med teknologiafhængige/teknologitunge produkter med produktudvikling og innovation.