Fremtidens skole – udvidelse af Holmegårdsskolen

Hvidovre Kommune skal i gang med et spændende skoleprojekt. Kommunen ønsker at udvide og forny Holmegårdsskolen med fokus på en skolefremtid med innovative elementer, som kan omfavne og være inspirerende for alle typer af børn. Bygherre og rådgiverteam skal arbejde tæt sammen om at finde de helt rigtige rammer og elementer, der rammer brugernes behov. Derfor vil der også blive arbejdet fokuseret med brugerinddragelse i hele byggeprocessen.

Det succesfulde og brugerorienterede byggeprojekt

INNOBA har hjuplet teamet med at komme godt fra start i projektsamarbejdet. Vores rolle var at designe og facilitere en kick-off, der samlede rådgivere, bygherre og brugerne i fælles diskussioner og brainstorm-øvelser. Henover en formiddag, arbejde deltagerne i blandede grupper for at udarbejde fælles succeskriterier for samarbejdet, klargøre rolle- og ansvarsfordeling og udarbejde konkrete spilleregler for det gode samarbejde.

Efterfølgende udarbejdede vi visualiseret materiale med top 10 succeskriterier, specifikke rollebeskrivelser og lister over aftalte spilleregler, som vil blive sat op i projektrum, mv. På den måde skabes fra start et præcist og afklaret udgangspunkt for det konstruktive samarbejde, fremdrift i projektet og den effektive projekthåndtering.