INNOBA arbejder på tværs af sektorer og faglige skel. Vi assisterer på innovationsprojekter, hvor man åbner innovationsprocessen op for at finde den bedste og mest fremtidssikrede løsning. Her kan vi hjælpe med at komme godt igennem hele projektforløbet fra den første projektudvikling og planlægning, over facilitering af åbne innovationsprocesser og idé-udvikling, til udvikling og forankring af helt nye eller markant forbedrede produkter og services.

Vi arbejder både på det konkrete og det strategiske niveau og hjælper også vores kunder med innovationsstrategi, og hvordan man mere systematisk arbejder med åbne innovationsprocesser på tværs af organisationen.

Vi har kunder i den offentlige sektor, som står overfor at inddrage interne og eksterne aktører i at finde nye løsninger. Vi har også kunder i den private sektor, som laver produkt- og serviceløsninger, og som gerne vil høste potentialet i at etablere et tættere samarbejde med deres kunder om løsninger, der rammer rigtigt i markedet.

Offentlig-privat innovation som fokusområde:
Fremtidens løsninger på samfundsudfordringer kræver nye tilgange. Der er et stigende økonomisk og politisk pres på den offentlige sektor. Inden for sundhed og velfærd bliver der færre hænder til at tage sig af flere borgere, og brugerne har en forventning om medbestemmelse og individuel tilpasning af services og ydelser. På klimaområdet står vi overfor en massiv omstilling i forhold til de igangværende klimaforandringer. Samtidig udvikles der i den private sektor hele tiden nye produkter og løsninger, som er svære at overskue, men som kan rumme mange af svarene på de sundheds-, velfærds- og klimaudfordringer, man står med i dag.

Det stiller alt sammen krav om innovation og nytænkning, og den gode løsning kan ikke alene findes i forskningslokalet – eller i teknisk afdeling. Innovationsprocessen må åbnes op med inddragelse af brugerne i centrum af udviklingen, med inspiration fra mange forskellige fagfelter og med et langt mere udvidet samarbejde mellem den private og den offentlige sektor.

INNOBA hjælper med denne transition.

Ydelser

– planlægning og udvikling af dit innovationsprojekt.

 læs mere

–  innovation sammen med brugere og afdækning af brugerbehov.

 læs mere

– beslutningsgrundlag og dokumen-tation af værdien af innovation.

 læs mere

– implementering af åbne innovationsprocesser i organisationer.

 læs mere