INNOBA er en innovationsvirksomhed. Vi hjælper offentlige og private virksomheder med at planlægge, udvikle og gennemføre innovationsprojekter. Vi brænder for den gode løsning og er specialiserede i åben innovation og brugercentrerede innovationsprocesser, fra den første idéudvikling til implementering af nye eller forbedrede services, produkter eller processer.

Vi kombinerer tværfaglige tilgange og metoder, når vi hjælper vores kunder med projektledelse og projektudvikling af innovationsprojekter, inddragelse af brugere i innovation, facilitering af idé-udvikling og konceptualisering.

Vi sætter vores strategiske kompetencer i spil, når vi arbejder med kompetenceudvikling og innovationsforløb hos vores kunder, når vi hjælper med salg/indkøb og implementering af innovative løsninger, og når vi gennemfører evalueringer og hjælper med at sætte den strategiske retning for en innovationsindsats.

INNOBA har et særligt fokus på innovation inden for sundhed, velfærd og klima – samt på offentlig privat samarbejde omkring innovation.

Se mere om vores YDELSER og PROJEKTER her på siden – eller kontakt os for en uformel snak om innovation!

Nyheder og inspiration

Nyhed

Et (endnu) tættere udviklingssamarbejde mellem offentlige bygherrer og private leverandører kan være en vigtig trædesten til fremtidens klimaløsninger. Dagbladet Licitationen har bedt INNOBA om at komme med et bud. Se mere om hvad der rør sig inden for klimasikring i nyt temanummer her og INNOBAs bud på en offentlig-privat partnertilgang her.

Nyhed

Kommunerne står for 25% af sundhedsudgifterne i Danmark og står overfor store udfordringer i en fremtid med mangel på varme hænder, flere ældre, øgede behandlingsbehov, ressourceknaphed, mv. Innovation og nytænkning i skala og med fuld implementering er afgørende for at komme i mål. INNOBA har bistået Furesø Kommune og Erhvervsfyrtårn Life Science Cluster med udvikling af ny model for innovationspartnerskaber med virksomheder og på tværs af kommuner, hvor implementering er tænkt ind fra start. Se værktøjet her og mere om projektet her.  Vil du være med i nyt netværk for kommuner, der vil arbejde sammen om velfærdsløsninger? Så se her!.

Nyhed

Kan Europas største anlægsprojekt løfte danske SMV’er og fremme ny løsninger? Svaret er et stort ja med en ny 3-årig indsats i bygge- og anlægsbranchen. WeBuildDenmark står sammen med Erhvervshus Sjælland, Odense Robotics, Femern Belt Development, Zealand Erhvervsakademi og DTU for projektet, der er en del af Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling i Danmark. Vi har hjulpet med kick-off på indsatsen, hvor samarbejde, projektambitioner og muligheder blev diskuteret. Se mere om arrangementet og den nye indsat her.