Nyt fra os

Nyhed

Et (endnu) tættere udviklingssamarbejde mellem offentlige bygherrer og private leverandører kan være en vigtig trædesten til fremtidens klimaløsninger. Dagbladet Licitationen har bedt INNOBA om at komme med et bud. Se mere om hvad der rør sig inden for klimasikring i nyt temanummer her og INNOBAs bud på en offentlig-privat partnertilgang her.

Nyhed

Kommunerne står for 25% af sundhedsudgifterne i Danmark og står overfor store udfordringer i en fremtid med mangel på varme hænder, flere ældre, øgede behandlingsbehov, ressourceknaphed, mv. Innovation og nytænkning i skala og med fuld implementering er afgørende for at komme i mål. INNOBA har bistået Furesø Kommune og Erhvervsfyrtårn Life Science Cluster med udvikling af ny model for innovationspartnerskaber med virksomheder og på tværs af kommuner, hvor implementering er tænkt ind fra start. Se værktøjet her og mere om projektet her.  Vil du være med i nyt netværk for kommuner, der vil arbejde sammen om velfærdsløsninger? Så se her!.

Nyhed

Kan Europas største anlægsprojekt løfte danske SMV’er og fremme ny løsninger? Svaret er et stort ja med en ny 3-årig indsats i bygge- og anlægsbranchen. WeBuildDenmark står sammen med Erhvervshus Sjælland, Odense Robotics, Femern Belt Development, Zealand Erhvervsakademi og DTU for projektet, der er en del af Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling i Danmark. Vi har hjulpet med kick-off på indsatsen, hvor samarbejde, projektambitioner og muligheder blev diskuteret. Se mere om arrangementet og den nye indsat her.

Nyhed

Er du nysgerrig på, hvad offentlig-privat innovation kan, og hvorfor det er en god idé? Vi har spurgt ChatGPT. Svaret er yderst præcist. Se det her.

Nyhed

Velfærdsteknologiske løsninger til medicinpåmindelse hos ældre virker og har en effekt. Det kan betale sig for kommunen, og borgerne oplever større selvhjulpenhed og sundhed. Så hvordan får vi det ud til borgerne og implementeret i større skala? 4 kommuner er gået sammen om at løse den udfordring, og vi kan nu dele deres erfaringer med en fælles implementerings- og skaleringsløsning! Se evaluering af erfaringer her og beregning af økonomiske effekter her. Info om projektet og INNOBAs rolle som evaluator findes her.

Nyhed

Så er der nyt om succesfulde innovations-partnerskaber. I flere medier deles lige nu historien om ny innovativ løsning til biologisk lys på plejehjem i landets største kommuner. Løsningen er blevet til på baggrund af innovationsforløb og systematisk brug af innovativt offentligt indkøb. Vi er meget stolte af at have bidraget med rådgivning og facilitering til Københavns Kommune og Aarhus Kommune på dette område! Se mere om projektet og INNOBAs rådgivningstilbud på innovationspartnerskaber her og nyt om projektet her.