Nyt fra os

Nyt projekt

Jeg glæder mig til at hjælpe We Build Denmark med et utroligt spændende projekt om miljørigtigt byggeri. Fokus er særligt på byggepladser, som desværre udleder store mængder af CO2 fra bl.a. arbejdsmaskiner. Der er brug for at tænke nyt og for at supplere i de mange gode initiativer, der allerede i er gang, med en indsats for at klæde bygge- og anlægsvirksomheder på til at arbejde emissionsfrit i fremtiden. Projektet bliver samtidig første afprøvning af INNOBAs nye Interim-koncept. Se mere her.

Nyhed

Mangler du en medarbejder over en kortere eller længere periode? Har du brug for hjælp til at få et større innovations- eller udviklingsprojekt ud over rampen? Er der sygdom eller travlhed og brug for, at nogen kan springe til hurtigt og effektivt? Eller trænger en udviklingsindsats hos jer bare til nogle stærke seniorkompetencer for at rykke jer fremad? Så er INNOBAs nye ydelse "Interim projekthjælp" måske noget for dig. Se mere om konceptet her!

Nyhed

Succesfulde erfaringer i Furesø Kommune med OPI og sansestimuli til ældre demente i ældreplejen. Mere rolige beboere, større trivsel, færre sygedage - er bare nogle af effekterne. Se den spændende case her! Vi er stolte i INNOBA af at have bidraget både til ny OPI-model og til etablering af et godt innovationspartnerskab. Mere om Furesø's nye tilgang til offentlig-private partnerskaber, se her.  

Nyt projekt

Hvad skal der til for optimalt at komme igennem  til byggebranchen med tilbud om udvikling og innovative løsninger? Det er et af de emner WeBuildDenmark tager op på årets medarbejderdag i december. INNOBA bidrager med inspirationsoplæg om relationsbaserede partnerskaber, og hvordan man hurtigt og effektivt skaber kontakter og fælles projekter, der sikrer værdi for alle. Se mere her.

Nyt projekt

Vi er glade for interessen for vores løbende OPI-kurser. Senest har Gate21, Region Hovedstaden, Movia og Region Sjælland benyttet sig af muligheden for skræddersyet kompetenceudvikling. Parterne arbejder sammen om spændende klimaprojekter om delemobilitet og kommer bl.a. til at arbejde med udvidet markedsdialog for at finde fremtidens mobilitetsløsninger. Se mere om projekterne her.

Nyhed

Der er et stort uudnyttet potentiale i at bruge teknologier til at støtte borgere i medicinhåndtering: digital medicinpåmindelse og andre tekniske løsninger giver øget selvhjulpenhed og tryghed, sparer tid hos kommunen til medicinhjælp og øger livskvalitet i hverdagen. Men implementering i skala har hidtil været svært. Det sætter landets to største kommuner spot på d.16. november 2023, når leverandører af medicinteknologier og andre interessenter inviteres til markedsdialog om implementering og udbredelse af medicinteknologier. INNOBA er med som facilitator og rådgiver på dagen. Er du leverandør af nye teknologier til medicinhjælp og medicinpåmindelse, så meld dig til hurtigt her!