Ny fælles sikret læsesal

Rigsarkivet og Det kongelige bibliotek har nogle af landets mest sikrede læsesale med adgang til særlige kulturskatte og skrifter med afgørende historisk værdi. De er begge arkiver, der besøges af internationalt førende forskere, historiske forfattere, slægtsforskere og en lang række andre brugere, som har fået tilladelse til at benytte arkivalier og materialer. Det er besluttet, at de to institutioner i fremtiden skal flytte deres sikrede læsesalge sammen i een fælles sal.

I den forbindelse blev der efterspurgt et team med arkitekter, ingeniører og facilitatorer, der gennem en inddragende og nytænkende proces kunne konceptualisere og bygge den nye læsesal, så den lever op til både nutidige og fremtidige behov.

INNOBA har sammen med Arkitektfirmaet Arkitema og rådgivende ingeniører fra Gernt Carstens & Eduard Troelsgård vundet opgaven, som falder i tre faser med åbning af den nye sal i 2020.

INNOBAs rolle

INNOBA har fungeret som projektleder og ansvarlig for facilitering af hele første del af processen for programmering af det nye byggeri, herunder:

  • Processtyring og inddragelse af ledergruppen
  • Facilitering af fælles beslutningstagning mellem de to institutioner omkring de fremtidige fælles rammer
  • Feltstudier og afklaring af bruger- og medarbejderbehov inkl. mapping af arbejdsgange
  • Facilitering af brugerinddragelse via fokusgrupper og workshops
  • Inddragelse af medarbejdere på tværs af medarbejdergrupper i fælles idé-udvikling og behovsafklaring
  • Udarbejdelse af bud på fremtidig fælles servicedesign, herunder udvikling af service blueprint og personaer
  • Konceptualisering og prototyping i tæt samarbejde med medarbejdere, ledelse og arkitekter
  • Inputs til kravsspec for den videre disponering

En meget væsentlig del af opgaven var at skabe en fælles kultur og udgangspunkt mellem de to institutioner og understøtte en kvalificeret, nytænkende og fremtidsorienteret beslutningstagen omkring det nye byggeri med respekt for det faglige udgangspunkt og de historiske værdier.

Processen foregik over 3 måneder i et meget tæt samarbejde med de ledende arkitekter fra Arkitema, som nu tager byggeprojektet videre frem mod den endelige disponering og byggeri.