Kick-off på byggeproces

INNOBA har i samarbejde med Arkitema, Region Sjælland og totalentreprenør 5E BYG afholdt kick-off på byggeriet af nyt diabetes center i Odense. SDCO (Steno Diabetes Center Odense) skal etableres i forbindelse med det nye Odense Universitets Hospital og kommer til at fungere som et samlet behandlings- og videncenter for diabetes i Danmark. Se mere om nyt diabetes center her.

INNOBAs rolle

INNOBA var ansvarlig i samarbejde med Arkitema for planlægning og facilitering af fase-kick-off på det nye byggeri. Det gælder særligt projekterings- og byggefasen, hvor totalentreprenør skal overtage tegninger og planer fra bygherre og sikre, at det nye diabetescenter bygges som ønsket. Kick-off blev gennemført som en udvidet halvdagsworkshop, hvor entreprenør, arkitekter, ingeniører, bygherre og bygherrerådgivere diskuterede succeskriterier for de kommende byggefaser, gensidige forventninger, roller og spilleregler for det gode samarbejde.

Det blev til en dag med tværfaglige brainstorms i grupper, inspirationsoplæg og konklusioner på, hvad der skal til for at lykkes med det gode samarbejde. Godt samarbejde – godt byggeri!

INNOBA udarbejde efterfølgende værktøjer til opfølgning og understøttelse af det effektive samarbejde om resultater og fremdrift i byggeriet.

INNOBA anvender altid visuelle værktøjer i bygge-workshops, hvor den effektive og meningsfulde proces er i centrum. Vi udvikler køreplanen i dialog med både bygherre og leveranøndører for at sikre, at den afsatte tid bruges, så der skabes værdi for alle parter. Vi medbringer også oplæg med inspiration og erfaringer med offentlig-private partnerskaber om brugerorienteret og innovativt byggeri.