Projektet

INNOBA er ansvarlig for facilitering af arbejdsgrupper i nationalt partnerskab om innovationsfremmende sundhedsudbud.

Partnerskabet er etableret af Erhvervsministeriet i 2019 med det formål at arbejde med konkrete temaer i innovative udbud på sundhedsområdet. Partnerskabet er ikke blevet mindre relevant med udbruddet af COVID19-epidemien. Store produktionsvirksomheder har med kort varsel omlagt produktionen til værnemidler, der arbejdes sammen på helt nye måder på tværs af den offentlige og private sektor for at finde løsninger på logistik, behandling og håndtering af epidemien.

Partnerskabet er nedsat med en styregruppe på 13 personer, som er sammensat af personer med faglig indsigt i og erfaring med innovative indkøb efter udpegning fra interesseorganisationerne. Erhvervsministeriet varetager formandskabet. I formandskabet og styregruppen indgår desuden Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, indkøbsansvarlige fagpersoner fra regionerne udvalgt af danske regioner, et medlem udvalgt af KL samt virksomhedsrepræsentanterne iudpeget af de centrale interesseorganisationer som Dansk Industri, Dansk Erhverv, brancheforeningen Medicoindustrien, Lif og Dansk Biotek samt DiaLab. Se mere om partnerskabet her.

INNOBAs rolle

Som følge af COVID19 gennemføres arbejdsgruppernes arbejde i partnerskabet digitalt. INNOBA er ansvarlig for facilitering af arbejdsgrupperne omkring konkrete udvalgte temaer. Dette indebærer:

      • Design af digitalt faciliteret forløb i arbejdsgrupperne
      • Ekspert- og inspirationsoplæg vedr. innovativt indkøb og offentlig-privat innovation i sundhedssektoren
      • Opsummering og afrapportering af arbejdsgruppernes diskussioner og beslutninger

INNOBA bidrager undervejs med vores ekspertviden og -erfaringer med innovationsfremmende indkøb, ligesom vi sikrer en resultatskabende dialog med konkrete bud på behov, idéer og forslag til den videre proces i partnerskabet.