Innovativt indkøb af døgnrytmelys

Kan man forbedre ældres hverdag på plejehjem ved hjælp af lys? Ja, det kan man med døgnrytmebelysning, som har vist sig at afhjælpe depression, øge energiniveau og motivation, mindske natteopvågning og skabe ro omkring demente. Vi er meget stolte af at hjulpet Københavns og Aarhus Kommune med et innovativt indkøb af løsninger til døgnrytmebelysning på plejehjem.

De to kommuner er gået sammen om at gennemføre et innovativt indkøb af en eller flere skræddersyede løsninger til døgnrytmebelysning på kommunernes plejehjem. Der findes i dag en række løsninger på markedet. Lige fra store helhedsløsninger med fuld døgnrytmebelysning af alle dele af et plejehjem til mindre mobile og mere flytbare løsninger. Fælles for de eksisterende løsninger er dog, at de ikke lever op til de særlige behov og krav, der er for optimal døgnrytmestøtte på et plejehjem.

Når den ældre slukker for lyskilden, fordi den skær i øjnene, når medarbejderen har svært ved at finde rundt i de tekniske indstillinger på den centrale lysstyringsenhed, når store forkromede løsninger er for dyre og fleksibiliteten i brug er for lille. Så betyder det alt sammen, at det bliver svært at skalere brugen af døgnrytmebelysning i ældreplejen. Hos de ældre er der ellers et særligt behov for skræddersyet belysning, idet det ældre øje optager betydeligt mindre lys med alderen.

INNOBAs rolle

De to kommuner har gennemført omfattende behovsafdækning på plejehjem ved inddragelse af medarbejdere, eksperter og de ældre beboere samt pårørende. Samtidig har INNOBA tidligere hjulpet med markedsafdækning og afklaring af løsninger. Begge kommuner har afprøvet mange forskellige typer af teknologi for at vurdere, hvad der kommer tættes på behovet på plejehjem. I 2021 indtrådte INNOBA som rådgivere på forberedelse og gennemførelse af et indkøb af fremtidens døgnrytmeløsning til plejehjem. Der var tale om et innovativt indkøb, hvor en løsning dels skal (færdig)udvikles og tilpasses de særlige behov på plejehjem, dels skal indkøbes om implementeres. I 2022-23 gennemføres innovationspartnerskab med de valgte leverandører. INNOBA har hjulpet med forberedelse, igangsættelse og etablering af innovationspartnerskab med private leverandører og rådgivning om innovationsprocessen:

  • Rådgivning om etablering og gennemførelse af innovationspartnerskaber.
  • Hjælp til etablering af partnerskab via markedsdialog, behovsafklaring og innovationsudbud, herunder:
  • Vurdering af rette innovation- og udbudstilgang.
  • Rådgivning om faldgruber og opmærksomhedspunkter.
  • Forberedelse og facilitering af markedsdialog.
  • Skærpelse og prioritering af innovationsbehovet.
  • Udarbejdelse af behovsbeskrivelse og udbudsmateriale i samarbejde med advokat.
  • Udvikling af procesbeskrivelse for samudvikling som del af innovationspartnerskab.
  • Deltagelse i udbudsgennemførelse (prækval, vurdering af tilbud, udbudsforhandlinger, etc.).
  • Rådgivning om rette udbudstilgang og opmærksomhedspunkter ved indgåelse i udbudsbaseret innovationspartnerskaber.

INNOBA løste de udbudstekniske opgaver i samarbejde med Lundgrens advokater, som bistod med udarbejdelse af kontraktsgrundlag, de tekniske dele af udbudsmaterialet samt juridisk rådgivning undervejs.

Seneste nyt om projektet 2023:

Et konsortium af virksomhederne Belid Lighting & Lyhne Design vandt opgaven og har siden udviklet en ny lysløsning i samarbejde med København og Aarhus Kommune, som har fået stor ros og anerkendelse. Begge kommuner oplever stor efterspørgsel internt efter løsningen, som skaber helt nye muligheder for at understøtte det gode ældreliv via døgnrytmelys.

Se mere om projektet her og her.

En rigtig succeshistorie om, hvad man kan opnå med systematisk offentlig-privat innovation og innovativt indkøb!