Bæredygtigt skolebyggeri

Hvordan tænker man systematisk bæredygtighed ind i renovering og byggeri af skoler? Egedal Kommune er gået forrest i innovativt bæredygtigt indkøb med fokus på fremtidens skolebyggeri. I et tæt og udviklingsorienteret strategisk byggepartnerskab skal Egedel sammen med teamet Juul & Nielsen arbejde på at etablere kreative læringsmiljøer og multifunktionalitet på skolerne i hele kommunen. Et væsentligt fokus i samarbejdet bliver at tænke bæredygtighed ind i alle dele af byggeprocessen.

Teamet Juul & Nielsen består af: Totalentreprenør Juul & Nielsen, EKJ Rådgivende Ingeniører, Dansk Energi Management og RUBOW arkitekter.

Se mere om projektet her.

INNOBAs rolle i projektet

Bæredygtighed er mange ting. Ofte bliver fokus på bæredygtighed diffust, og det bliver svært at bevæge sig fra de gode visioner og tanker til konkrete handlingspunkter. Det gælder særligt i tværgående innovations- og udviklingspartnerskaber, hvor offentlige aktører (bygherre) skal arbejde sammen med private virksomheder (entreprenør og byggeteam) omkring nye løsninger.

Vi hjælper i projektet, som del af ‘Rejsehold for grønne indkøb’, med at få konkretiseret udviklings- og innovationsfokus i den fælles indsats for bæredygtige løsninger.

Det gør vi bl.a. ved at planlægge og facilitere en kick-off workshop for hele partnerskabet. I løbet af en dag, arbejdet teamet sig igennem fokusområder for bæredygtighed, konkrete handlingspunkter, bud på rollefordeling og aktiviteter. Workshoppen er et første skridt i retning af en strategi for bæredygtighed som fokusindsatsområde i partnerskabet.

Om rejsehold for grønne indkøb

Rejseholdet for grønne indkøb er finansieret af Miljøstyrelsen. Rejseholdet rykker ud til kommuner, regioner og andre offentlige aktører, som ønsker at gennemføre udbud med bæredygtighed som fokus. INNOBA er del af rejseholdet som fast rådgiver vedr. innovativt indkøb og offentlig-private partnerskaber som vejen til grønne løsninger. Se mere om rejseholdet her.