Velfærdsteknologi på Frederiksberg

Hvordan får man velfærdsteknologi ud til borgerne, der hvor det gør en forskel? Det spørgsmål har Frederiksberg sat sig for at løse. Det handler om at skabe overblik, vise muligheder, skabe tryghed omkring brug af teknologiske løsninger og se mulighederne der, hvor teknologi kan skabe forandring for den enkelte borger og kommunale medarbejder.

Hjælpemidler kan bidrage til mere selvhjulpenhed hos ældre borgere, genoptræningsteknologi kan støtte borgere efter sygdom, digitale løsninger kan spare tid for medarbejderne i hverdagen. Alligevel viser det sig ofte, at udbredelse og skaleret brug af velfærdsteknologi er sværere, end man umiddelbart skulle tro.

Samtidig er potentialet ved udbredelse af teknologiske løsninger til større selvhjulpenhed hos en række borgergrupper meget stort – særligt i lyset af medarbejdermangel på en lang række plejeområder.

Frederiksberg har allerede en række initiativer i gang for udnyttelse af fordelene ved velfærdsteknologi, bla. en række lokationer, hvor man kan afprøve teknologi på særlige områder, som f.eks. genoptræning eller hverdagsmestring. Men ambitionerne er større, og der et et ønske om en endnu mere sammenhængende og slagkraftig indsats.

INNOBAs rolle

INNOBA har bidraget som sparringspartner og strategisk støtte til udvikling af en samlet tilgang for udbredelse af velfærdsteknologi på Frederiksberg.

Vi har arbejdet tæt sammen med medarbejdere i Frederiksberg Kommune omkring opstilling af en række scenarier for strategisk fremme og udbredelse af velfærdsteknologi. Samtidig har vi fungere som sparringspartnere for behovsafklaring, vurdering af muligheder, medarbejderinddragelse, mv.

INNOBAs opgaver har været:

  • Sparringspartner og rådgiver på målgruppeidentifikation og behovsafklaring
  • Ledelsesinddragelse i beslutninger og vurdering af den strategiske retning i indsatsen
  • Facilitering af samudvikling i workshops med centrale medarbejdere omkring mulige tilgange
  • Opstilling af scenarier for en fælles og styrket indsats for udbredelse af velfærdsteknologi