Hvordan lykkes man med grøn byudvikling?

Frederiksberg Kommune har arbejdet med innovative anlægs- og skybrudsprojekter i mange år. Der er afprøvet nye metoder, nytænkende teknologi, ændrede arbejdsprocesser og en lang række skybrudsløsninger i tværgående innovative samarbejder. Nu opsamles læringspunkter i en ny projekthåndbog, der giver opskriften på det gode udviklingsprojekt. Projekthåndbogen udvikles i første omgang til enheden Trafik & Byrum, som arbejder tæt sammen med andre både interne og eksterne aktører omkring grøn byudvikling.

Enheden har været en stærk motor i implementering af skybrudssikring som en integreret del af anlægsprojekter og øvrig byudvikling på Frederiksberg. Formålet er at sikre byen til de klimaforandringer, der er på vej.

INNOBAs rolle

Vi hjælper med at udvikle en projekthåndbog, som er intuitiv og styrende i den innovative tilgang til skybuds- og anlægsprojekter. Vi arbejder tæt sammen med afdelingen i udarbejdelse af såvel indhold som design og visuelle virkemidler. Projekthåndbogen kobles tæt til afdelingens øvrige vejledningsmaterialer via links til den fælles mappestruktur på fællesdrev. Endelig står INNOBA for design af projektmodel, som give en fælles forståelse for forskelle og ligheder mellem forskellige typer af projekter, og som tydeliggør den innovationsorienterede kultur omkring projekterne.

INNOBA har tidligere stået for evaluering af samarbejdet omkring skybrudsprojekter på Frederiksberg og inddrager læringspunkter herfra i arbejdet med en projekthåndbog, som kan blive et konkret og praktisk støtteværktøj i hverdagen. Idéen med en ny projekthåndbog er et udspring af evalueringen, som pegede på behov for konsolidering af de mange tidlige erfaringer med at arbejde innovativt med anlægsprojekter.