En strategisk tilgang til innovation

Region Hovedstaden er frontløber i at arbejde systematisk med innovativt indkøb. Regionen ønsker at sætte endnu mere turbo på og udvikle ny strategi for innovativt indkøb som virkemiddel til fremtidens løsninger og mere sundhed og bæredygtighed for pengene. INNOBA har hjulpet med udarbejdelse af strategien og ydet rådgivning om procestilgange og strategiske retninger for offentlig-privat innovation.

Opgaven

Innovation er noget der opstår på mange forskellige måder, og det giver sjældent mening at planlægge innovation ned i bureaukratiske procesrammer eller 5-årsplaner. Men det betyder ikke, at man ikke kan arbejde strategisk med at danne de optimale rammer for innovation.

I arbejdet med strategi for innovativt indkøb, har vi hjulpet med:

  • Inputs og viden om tilgange og erfaringer inden for offentlig-privat innovation og innovativt indkøb
  • Begrebsafklaring og rammesætning
  • Gennemgang af strategiske overvejelser vedr. målsætninger, indsatsområder, til- og fravalg mv.
  • Procesforslag vedr. de overordnede interne og eksterne innovative indkøbsprocesser
  • Gennemgang af samarbejdsflader og den videre inddragelse af den øvrige organisation i udmøntning af strategien
  • Bud på indsatsområder og handlepunkter for det samlede videre arbejde internt og eksternt med innovativt indkøb
  • Samlet vurdering af kompetencebehov i den videre udvikling af Koncernindkøb inden for innovativt indkøb
  • Udvikling og gennemskrivning af strategien i tæt samarbejde med Koncernindkøb