Internet of Things – fra idé til implementering

Flere kommuner er gået sammen om at afsøge løsninger på miljø- og klimaudfordringer via Internet of Things (IoT). Det gælder ikke alene afprøvning og samudvikling af ny teknologi men i meget høj grad også den efterfølgende implementering. Det har ofte været vanskeligt for kommuner at optage, indarbejde og skalere ny teknologi. Derfor arbejder kommunerne på at udvikle en ny arena for netop det.

I samarbejde med universiteter og tekniske samarbejdspartnere ønsker kommunerne at etablere et offentlig-privat samarbejde om afprøvning, implementering og drift af nyskabende løsninger. En væsentlig del af samarbejdet bliver at udvikle og på sigt implementere en fælles model for implementeringsstøtte til drift, teknisk support og logistik inden for IoT. Her skal udvikles en løsning, som gør det nemt for kommuner at skalere IoT-løsninger helt ud til borgerne og den daglige drift.

Projektet sættes i værk i regi af Fællesskab for Dynamiske Data, som er forankret i Gate21 og er et netværk af medlemsvirksomheder på tværs af kommuner og andre offentlige aktører. Samtidig inddrages en eller flere private virksomheder til teknisk rådgivning og assistance i afprøvningsperioden, ligesom der potentielt skal tilkobles driftleverandører på sigt.

INNOBA hjælper med at afsøge OPI-muligheder for etablering af samarbejdet og den videre udvikling. Vi glæder os til at følge projektet!