Værktøjspakke og forankring af innovativt indkøb

Region Hovedstaden har længe været front løber inden for innovativt indkøb i Danmark. Regionen har i en årrække arbejdet intensivt med offentlig-privat innovation som del af indkøbsprocessen. Nu tager regionen endnu et skridt mod den professionelle og strategiske tilgang til indkøb som aktiv innovationsmuskel:

INNOBA udvikler sammen med Region Hovedstaden pt. en helt ny værktøjskasse til innovativt indkøb i regioner. Værktøjskassen med model for innovative indkøb udvikles for alle regioner og AMGROS på baggrund af en bevilling fra tilskudsordning til innovative indkøb i sundhedsvæsenet på Erhvervsministeriets Life Science Strategi 2021. I tæt samarbejde med innovationsenheder, indkøbsfolk og ledelse kobler vi implementering, skalering og offentlig-privat innovation sammen i en helt ny og opdateret tilgang. Der vil både være tale om procesvejledning, hjælpeværktøjer og kompetenceudvikling, som samlet skal sætte rammerne for innovativt indkøb i Region Hovedstaden fremadrettet. Det er planen, at værktøjspakken på sigt offentliggøres og deles, så alle kan bruge den.

Processen er som følger:

  • Udvikling af udkast til procesmodel/forretningsgang for innovationsfremmende sundhedsindkøb
  • Test og samudvikling med indkøbere og innovationskonsulenter i Region Hovedstaden
  • Inddragelse af innovationschefer, indkøbschefer og øvrige i ledelseslaget for forankring og strategiske beslutninger
  • Færdigudvikling af procesmodel/forretningsgang, som kobler offentlig-privat innovation og indkøbsprocessen tæt sammen
  • Valg og udvikling af hjælpeværktøjer på udvalgte områder
  • Intern kompetenceudvikling med udgangspunkt i den nye indkøbstilgang
  • Strategisk tilpasning og udvikling af indkøbsafdelingens funktion som aktiv aktør til brug af indkøb som innovationsmuskel
  • Præsentation af værktøjer og model for de øvrige danske regioner samt Amgros, som følger projektet
  • Offentliggørelse og deling af ny tilgang til innovativt indkøb.

INNOBAs rolle:

INNOBA er tilknyttet under hele processen som rådgiver, facilitator og udviklingspartner:

  • Udvikling af procesmodel/forretningsgang, udvalgte hjælpeværktøjer og tilgang til kompetenceudvikling i tæt samarbejde med Region Hovedstaden.
  • Løbende rådgivning og sparring omkring offentlig-privat innovation og innovativt indkøb
  • Facilitering af samudvikling med medarbejdere og bidrag til organisatorisk forankring
  • Afprøvning af ny indkøbstilgang på udvalgt prøveprojekt
  • Undervisning og kurser som del af den interne kompetenceudvikling omkring innovativt indkøb

Horten advokater deltager som juridisk rådgiver og udvikler juridiske hjælpeværktøjer som del af værktøjspakken.

Se mere om projektet her: Ny forretningsgang for innovative indkøb i Region Hovedstaden.

Vi er meget stolte af at kunne få lov til at være del af Region Hovedstadens rejse som ledende indkøber og udvikler af verdensførende innovative sundhedsløsninger!