Godt samarbejde, godt byggeri!

I større byggeprojekter er det af største vigtighed, at samarbejdet mellem mange parter fungerer optimalt i alle faser af byggeriet. Det kræver gensidig vilje og forståelse, systematisk forventningsafstemning, konstruktiv konflikthåndtering og en positiv fælles tilgang hele vejen igennem projektet. Løbende evaluering og erfaringsopsamling er et vigtigt redskab til netop det.

Vi har haft fornøjelsen af at hjælpe Slots- og Kulturstyrelsen i et nyligt projekt med en evalueringsdag, hvor netop det gode samarbejde var på dagsorden.

På dagen var byggegruppen samlet til fælles brainstorm og dialog om:

  • Fælles mål for byggeriet og for samarbejdet
  • Status på det igangværende samarbejde: hvad fungerer godt, hvad kan gøres endnu bedre
  • Handlepunkter for den videre understøttelse af det tværgående byggesamarbejde

Resultatet var fælles formulering af top 10 succeskriterier for det gode byggesamarbejde, erfaringsopsamling for samarbejdet indtil nu og en række konkrete handlepunkter for next steps mod fælles mål.

Nogen gange skal der ikke så meget til. Det handler om at stoppe op, se hinanden i øjnene og tage tid ud af den travle hverdag til at planlægge den bedste måde at spille hinanden gode på!