Projektudvikling og fundraising for virksomheden ReVac

Hjælp til igangsættelse af innovationsprojekt om en ny personløfter til plejepersonale.

Kvalitetssikring og forbedring af fondsansøgning for Revac, der ønskede medfinansiering af et projekt til test og tilpasning af en helt ny form for personløfter til ældre og handicappede. Projektet opnåede tilskud til et samlet projektbudget på 3 mio. kr.