INNOBA med i byggeri af Nyt Hvidovre Hospital

INNOBA har i samarbejde med arkitekter og bygherre stået for brugerinddragelse på Hvidovre Hospital ifm. hospitalets udvidelse til nyt supersygehus.

Aarhus arkitekterne og schmidt hammer lassen architects vandt sammen med rådgiverne Søren Jensen Rågivende Ingeniørfirma, Kragh & Berglund og Royal Haskoning DHV opgaven med at tegne det nye hospital. Deres projektforslag bliver i løbet af 2014 og 2015 færdiggjort til de endelige tegninger for de overordnede fysiske rammer og alle detaljer i bygningen. I den proces skal medarbejdere på tværs af alle medarbejdergrupper samt patienter og pårørende inddrages i at give deres bud på, hvad bygningen skal kunne for at blive det bedst mulige Nyt Hvidovre Hospital.

INNOBA har været ansvarlig for at facilitere alle brugermøder og give rådgivning og sparring om, hvordan brugerprocessen kan gennemføres, så alle føler sig hørt og inddraget, der sikres en ambitiøs innovationshøjde og idé-udvikling, og de konkrete brugerinputs bliver direkte anvendelige.

Det blev spillet innovationsspil, arbejdet med prototyper og gennemført idé-udvikling med medarbejdere og patienter på tværs af faglige skel. Samtidig blev det sikret at alle de gode inputs fra brugerne blev omdannet til konkrete ændringer og tilpasninger i den fremtidige bygning.