Innovationspartnerskaber – vejen til fremtidens velfærd?

Primo 2016 kommer der nye regler for offentlig-private innovationssamarbejder (OPI). Det bliver muligt for offentlige organisationer at arbejde tæt sammen med private virksomheder om at udvikle nye innovative velfærdsløsninger på nye og lettere måder. De nye regler fjerne nogle af de barrierer, der hidtil har været for offentlig-privat innovation.

Erhvervsstyrelsen ønsker at teste disse nye muligheder af. I løbet af efteråret 2015 vil der blive etableret et samarbejde med en række kommuner om at udbyde egentlige innovationspartnerskaber med private virksomheder. Der vil blive også blive gennemført potentialeberegninger for at vurdere, på hvilke velfærdsområde det vil give størst værdi at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger i et samarbejde mellem den offentlige og private sektor.

Når kommuner og velfærdsområde er valgt skal der gennemføres en første innovationsdialog med private leverandører og andre eksperter. Denne markedsdialog skal forberede de offentlige og private parter på et innovationspartnerskab, sikre viden om eksisterende løsninger og løfte innovationshøjden i en fælles idé-udvikling om behov, løsninger og muligheder.

Der er afsat 15 mio. kr. til at teste og gennemføre de nye innovationspartnerskaber og udvikle konkrete velfærdsløsninger, som kommunerne efterfølgende kan indkøbe.

INNOBA skal sammen med advokaterne Rønne & Lundgren hjælpe Erhvervsstyrelsen med denne proces. Vi vil facilitere den udvidede markedsdialog, gennemføre et innovationsforløb med offentlige og private parter for at skærpe fokus og emner for partnerskaberne og udvikle en procesmodel for, hvordan man kan gennemføre innovationspartnerskaber efter de nye regler.