Udvikling af innovative løsninger til dehydrering

Erhvervsstyrelsen har i regi af Markedsmodningsfonden og i samarbejde 3 kommuner iværksat et ambitiøst projekt, som skal resultere i helt nye løsninger på problemer med dehydrering blandt ældre. Der indlægges årligt over 1 mio. danskere på landets hospitaler. En del af disse indlæggelser kunne forhindres, hvis man satte ind på rette tid og sted med forebyggelse. Der er blandt andet en række ældre patienter, som indlægges p.g.a. dehydrering – eller følger af dehydrering. Det kunne undgås, hvis man nye måder at sætte ind overfor manglende tørst, at ældre glemmer at drikke og andre hverdagsfaktorer.

Innovationspartnerskaber

Derfor har Markedsmodningsfonden nu afsat 10-12 mio. kr. til for alvor at tage fat i, hvordan man kan forebygge indlæggelser af ældre som følge af dehydrering og derved spare penge og forbedre livskvaliteten for de ældre borgere på en og samme tid. De løsninger, der udvikles, skal efterfølgende kommercialiseres af de deltagende virksomheder og skabe nye forretningsmuligheder og vækst. Virksomhederne får desuden betaling for at udvikle løsningerne og for at deltage i innovationspartnerskabet. Det er en unik mulighed for både at udvikle innovative løsninger, der gavner borgere, løser udfordringer i velfærdssystemet og åbner for nye markedsmuligheder for dansk erhvervsliv. Fonden vil sammen med de 3 kommuner gennemføre et udbud i 2016, der skal danne rammen for de kommende offentlig-private innovationspartnerskaber.

INNOBAs rolle

INNOBA fungerer i samarbejde med Rønne&Lundgren som rådgivere på projektet. Vi står for at designe og gennemføre en markedsdialog mellem kommuner, brugere, forskere, virksomheder og eksperter forud for det kommende udbud. På baggrund af markedsdialogen udformer vi en detaljeret behovsbeskrivelse og problemstilling, som kan danne udgangspunkt for udbudsdialogen – og vi hjælper med at få processen i mål, så man kan iværksætte de bedst mulige innovationspartnerskaber.

Da man prøver en helt ny type af offentlig-privat samarbejde af i projektet har vi samtidig udviklet en procesmodel for, hvordan man kan etablere og gennemføre innovationspartnerskaber efter de nyeste udbudsregler. Modellen er offentliggjort på Konkurrencestyrelsens hjemmeside som hjælp til offentlige organisationer i Danmark, som vil prøve offentlig-privat samarbejde af i.

Se mere om projektet her, her og her.

Se resultatet af markedsdialogen her.

Se den nye procesmodel for innovationspartnerskaber her.