Mobile digitale løsninger på socialområdet

Socialforvaltningen i Københavns Kommune har set nærmere på muligheden for at bruge velfærdsteknologiske løsninger til at hjælpe voksne, børn og unge til et bedre hverdagsliv. Kommunen ser et stort uudnyttet potentiale i at bruge mobile digitale løsninger til at hjælpe borgerne bedre og samtidig udnytte kommunens ressourcer smartere. Derfor har Kommunen iværksat et projekt, som skal udvikle innovative digitale mobile løsninger og fjerne barrierer for indkøb og implementering på socialområdet. Som afslutning på projektet forventer kommunen at indkøbe og implementere en række løsninger i stor skala på tværs af kommunens Socialforvaltning.

INNOBAs rolle i projektet bliver bl.a. at facilitere dialog og idé-udvikling mellem Kommunen medarbejdere og ledelse på socialområdet samt en række private virksomheder, eksperter og leverandører med ekspertise inden for udvikling af digitale løsninger. Vi står for planlægning og gennemførelse af markedsdialogen og udarbejdelse af centrale inputs til det udbud, der skal gennemføres efterfølgende.

INNOBA har også udviklet hele projektdesignet for det samlede udviklings- og indkøbsprojekt, som kommer til at strække sig over 18 måneder.

Vi skal være med til at sikre innovationshøjden, inddragelse af viden om brugerbehov, CO-Creation på tværs af offentlige og private parter samt et systematisk og værdiskabende innovationsforløb i projektet.

Vi samarbejder med advokatfirmaet Lundgrens på opgaven, som står for sikring af alle juridiske forhold i processen.

Se mere om projektet i beskrivelsen her og på Københavns Kommunes hjemmeside her.