Elektronisk medicindispensering – den svære implementering

Esbjerg Kommune igangsætter nyt projekt om udvikling og implementering af elektronisk medicindispensering. Kommunen har tidligere afprøvet forskellige løsninger, men det har vist sig mere kompliceret at implementere og finde rette løsning end først antaget. Kommunen har derfor inviteret apotekere, praktiserende læger, samt egne medarbejdere inden for pleje, omsorg og visitering til kick-off på et nyt projekt, der skal finde rette løsning, som kan implementeres i skala.

I første omgang gennemføres en opstartsworkshop, hvor de forskellige aktører bidrager til en afklaring af, hvilke arbejdsprocesser og flows, der er forbundet med medicinens rejse fra producent til borger. Derudover foretages en gennemgang af borgerbehov og potentielle brugertyper for at sætte denne viden i spil i workshoppen. Endelig ses på informationsstrømme og IT-understøttelse for at afklare potentialet for elektronisk medicinhåndtering.

Resultatet bliver et overblik over flow og processer omkring medicinhåndtering og -dispensering samt konkret idé-udvikling til, hvad en elektronisk løsning skal indeholde og leve op til. Næste skridt i projektet afklares også, herunder hvilken viden, der mangler for at komme fra de første løsningstests til egentlig implementering.

INNOBA står for forberedelse og gennemførelse af opstartsworkshoppen, opsummering af indsigter samt rådgivning omkring væsentlige elementer i projektdesignet.