Nye løsninger i hjemmeplejen

INNOBA hjælper Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med  etablering af et velfærdsteknologisk akademi for frontmedarbejdere i hjemmeplejen. Projektet handler om at klæde medarbejdere i hjemmeplejen bedre på til at se mulighederne med, efterspørge og anvende nye hjælpemidler, arbejdsredskaber og andre former for velfærdsteknologi. Der skal udvikles et helt nyt koncept for, hvordan plejen i København kan gå i front i implementeringen af ny løsninger, der giver mening for både den ældre og plejemedarbejderen.

Som del af projektet har INNOBA fået til opgave at gennemføre en tilbundsgående behovsanalyse, planlægge og facilitere markedsdialog med relevante private virksomheder og bistå med den videre konceptudvikling. Det er forventningen, at private leverandører vil kunne bidrage med især IT-understøttelse af akademiet.

Det er målet, at akademiet kan være med til at fjerne nogle af de interne barrierer, der opstår, når man implementerer nye løsninger og forandringer i den daglige pleje.

Se mere om projektet her.