Innovationsagenter på ledelsesniveau

Hvordan arbejder man systematisk med udvikling af nytænkende initiativer i en kommune? Vi assisterer Frederiksberg Kommune med opstart af ledernetværk, der på tværs af organisationen skal arbejde med strategisk udvalgte velfærdsudfordringer. Hvert netværk bliver klædt på til systematisk at arbejde med åbne innovationsprocesser med inddragelse af borgere, virksomheder og medarbejdere. Vi har bl.a. udviklet et helt nyt Innovations- og netværksKIT, som vi glæder os til at sætte i spil.

INNOBA afholder kick-off dage for i alt 11 netværk, der introduceres til åbne udviklingsmetoder, en model for trinvis Design Thinking og værktøjer til systematisk idé-udvikling.