Den gode innovationsstafet mellem virksomheder og det offentlige

Vi hjælper iværksættervirksomhed med at sikre det kommecielle udbytte af udviklingspartnerskaber med det offentlige. Virksomheden har udviklet en helt ny løsning til akuthåndtering af patienter med kunstig intelligens. Der er tale om førende evidensbaseret teknologi, der ikke er set tidligere i verden. Men hvordan kommer virksomheden videre med det tætte udviklingssamarbejde med danske hospitaler, de kommercielle overvejelser og en hurtig markedstilgang?

Ethvert OPI-projekt har sine faldgruber, nogle mere klassiske end andre. Efter at have arbejdet med innovation i mange år er det vores erfaring, at den klare forventningsafstemning er helt central, når  offentlige og private parter arbejder sammen om innovation. Det gode samarbejde handler ofte om det klare fælles udviklingsmål, en italesat rollefordeling og et projektsamarbejde, som kommer begge parter til gavn; fx i form af værdifulde brugerperspektiver, bedre og mere effektive løsninger i arbejdsgange, tydelige og dokumenterede effekter for ens produkt, etc.

Man kan sikre det gode samarbejde på mange måder. Vi har hjulpet mange OPI-samarbejder godt i gang fx gennem en god og indledende dialog inden indgåelse af kontrakt eller på Kick Off workshops som startskuddet på projektet.

I INNOBA er vi fortalere for det gode og konstruktive OPI-samarbejde, da det kommer alle til gavn. Vi deler derfor gerne vores erfaringer ud til både virksomheder og offentlige institutioner, som står overfor at skulle i gang med et offentlig-privat innovationsprojekt, og rådgiver jer til ikke at tabe depechen i jeres innovationsstafet!