Vi afholder i samarbejde med advokater fra Lundgrens en workshop for udbudsfolk, jurister, projektledere og innovationsfolk fra Stavanger Kommune. Teamet har bedt om hjælp og sparring til, hvordan man kan stille krav til projekter, der fremmer – og ikke hæmmer – innovation. De ønsker at høre om de danske erfaringer og blive inspireret til, hvordan man i Norge kan arbejde mere systematisk med at skabe rum for innovation, når Kommunen køber ind. Herunder hvordan man kan arbejde mere systematisk med funktionsbaserede krav i udbud. Dagen indeholder juridiske og procesuelle oplæg, øvelser samt inspirationsinputs fra erfarne folk fra danske kommuner.