Erfaringer om OPI ud fra en konkret case!

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune står over for en ny situation med overgangen fra varm til kold madudbringning og har derfor en konkret problemstilling, som de ønsker at løse på en innovativ måde i samarbejde med en eller flere private leverandører. På samme tid er der i kommunen et bredt ønske om at skaffe sig dybdegående erfaringer med OPI som samarbejdsform.

INNOBA hjælper kommunen med projektet i 2 spor:

  1. Udvikling af OPI Pixi værktøj, som kan bruges af kommunens medarbejdere, når de skal i gang med offentlig-private innovationssamarbejder. Vi designer en vejviser, som man nemt og intuitivt kan “klikke rundt i” for at få et overblik over mulige veje at gå med OPI, hvad man skal være opmærksom på, typiske faser i et OPI samarbejde, juridiske faldgruber og løsningsmodeller, tips & tricks – og meget mere. Selvfølgelig bliver værktøjet til i tæt samarbejde med kommunens medarbejdere via rapid prototyping, brugertests, samudvikling, etc.
  2. Vi prøver værktøjet af på et konkret OPI projekt. Som del af skiftet fra varm til kold madudbringning i kommunen igangsættes et OPI samarbejde med en eller flere leverandører. Planen er at udvikle et prototype på et fremtidigt produkt, der kan gøre opvarmning af mad hos den ældre borger nemt og ligetil – og samtidig (om muligt) løse nogle af de andre udfordringer forbundet med spisesituationen. INNOBA bidrager med at skærpe problemstillingen, gennemføre behovsanalyser, forestå markedsscreening og markedsdialog samt rammesætte og designe OPI projektet. Vi indgår også som generelle OPI rådgivere for de involverede parter.

Lundgrens advokater er samarbejdspartnere på parternes indgåelse af OPI aftale samt juridisk kvalitetssikring af OPI Pixi værktøjet.

OPI PIxi værktøjet vil blive gjort tilgængeligt for alle kommunens medarbejdere på tværs af forvaltninger.