Fremtidens energiløsninger på dagsordenen

Gate 21 inviterer med Energi på Tværs til energipolitisk topmøde i forbindelse med den internationale Nordic Clean Energy Week. Med ønsket om at sætte innovationen i højsædet og fremme dialogen mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner har de bedt INNOBA om at facilitere en bred idéudvikling på fremtidens energiløsninger.

Breakout sessionen fungerer som et mindre formelt forum, hvor de deltagende aktører kan udveksle viden og sammen komme med bud på fremtidens løsninger inden for energiforsyning. Vi medbringer vores alsidige facilitator-værktøjskasse, når deltagerne brainstormer indenfor en række udvalgte delområder på energiområdet.

Workshoppen samler 100 profiler på tværs af sektorer og fagligheder og sikrer konkret idé-udvikling og matchmarking. Der opstår mulighed for nye netværk og kontakter, som efterfølgende kan udvikle sig til egentlige samarbejder om nye løsninger.

Resultatet samles efterfølgende i et idé-katalog, som kan danne baggrund for Gate21′ s videre arbejde med at igangsætte offentlig-private udviklingssamarbejder om innovative løsninger på energiområdet.