Udvikling af automatisk døgnbelysning

Sundhed- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har igangsat et nyt innovativt lysprojekt. Målet med projektet er at udvikle en løsning der kan forhindre problemer som nedsat energi, depression, søvnproblemer, mv. hos plejehjemsbeboere og ældre udsatte borgere. Undersøgelser viser at ældre mennesker oplever nedsat energi og søvnproblemer, bl.a. fordi de ikke absoberer samme mængde lys som yngre personer. Disse problematikker kan hel- eller delvis forhindres ved forskellige typer af lysterapi. Ligeledes er der evidens for at døgnrytmebelysning kan bevirke til bedre søvn og øget funktionsniveau. Det har især betydning for demente ældre.

Kommunen ønsker at arbejde sammen med en eller flere leverandører om at udvikle nye løsninger, der lever op til de særlige krav i ældresektoren. Blandt andet er der behov for højere grad af fleksibilitet, individualisering og mobilitet i forhold til de eksisterende løsninger på markedet.

Vi glæder os til at assistere innovationsteamet i kommunen med:

    • Valg af OPI model (model for offentlig-privat samarbejde)
    • Behovsafklaring
    • Markedsdialog
    • Kontraktindgåelse
    • Projektplanlægning

Undervejs bruger vi sammen med projektteamet OPI PIXI Toget, som er et nyt værktøj, INNOBA har udviklet til Københavns Kommune. Værktøjet fører den offentlige og private aktør igennem alle faser af OPI. Se værktøjet her.