Status for regional anvendelse af det nye udbudsdirektiv, til at fremme Offentlig-privat innovation

Hvordan har det nye EU udbudsdirektiv påvirket regionale tilgange til Offentlig-privat samarbejde om innovation (OPI), og på hvilken måde kan regionale klynger styrke OPI indsatser? I forbindelse med det europæiske interregionale projekt “Clusterix 2.0”, har Region Syddanmark bedt INNOBA foretage en kvalitativ analyse, for at indsamle viden om status og erfaring, for hvordan det nye udbuddirektiv fremmer Offentlig-privat innovation i Europa.

I 2014 godkendte den Europæiske Union det nye udbudsdirektiv (Dir. 2014/24/EU), som skulle implementeres i alle medlemslande. Målet med direktivet har været bl.a. at skabe nye mulighed for mere fleksibilitet, innovation, og åbne udbudsprocesser. Alligevel har mange myndigheder, endnu ikke gjort brug af disse nye muligheder, og ligeledes varierer den generelle erfaring med offentlig-privat innovation. Derfor har Region Syddanmark, i forbindelse med det europæiske interregionale projekt “Clusterix 2.0”, besluttet at igangsætte en kvalitativ analyse af hvordan europæiske regioner gør brug af det nye udbudsdirektiv, til at fremme bedre og mere innovative løsninger i den offentlige sektor.

Som eksperter inden for Offentlig-privat innovation, har INNOBA gennemført interviews med respondenter fra de seks regioner; Danmark, Rumænien, Østrig, Belgium, Frankrig og Tjekkiet samt talt med førende juridiske og udbudseksperter på området.

Rapporten berører følgende områder:

   • Hvordan udvalgte regioner arbejder med Offentlig-privat samarbejde om innovation
   • Hvordan regionerne gør brug af det nye udbudsdirektiv, for at fremme innovations-orienteret indkøb og Offentlig-privat samarbejde om innovation
   • Hvad der forhindrer og støtter Offentlig-privat samarbejde om innovation på et regionalt niveau
  • Hvilke mulige roller er der, for forretningsklynger, til at fremme OPI

Den samlede rapport kan ses her