Center For Offentlig Innovation, COI, samarbejder med innovationsaktive medarbejdere og beslutningstagere i stat, regioner og kommuner i hele landet og har fokus på offentlig-privat samarbejde om innovation (OPI). For at komme skridtet videre på feltet, ønskede COI at afholde et strategiseminar om den fremtidige OPI indsats.

INNOBA stod for planlægning og facilitering af seminaret. Formålet var at klæde COI temaet på med den nyeste viden om offentlig-privat innovation, give et overblik over aktører og akviteter på feltet samt information om de væsentligste barrierer og hovedudfordringer.

INNOBA afholdt ekspertoplæg om 1) status og indhold på OPI feltet, 2) aktører og aktiviteter i Norden, 3) centrale udfordringer og løsningsmodeller samt 4) strategiske dilemmaer i fremme af OPI.

Derefter arbejdede teamet med forskellige strategi-øvelser for at komme frem til et første bud på vision, udgangspunkt og action points inden for OPI.