Stakeholder-analyse

INNOBA afækker aktører og interessenter i Danmark, som arbejder inden for OPI feltet. Vi ser på hvem der mener noget om OPI, hvem der etablerer projekter, finansierer OPI og fremmer OPI. Det samlede overblik skal danne udgangspunkt for Center for Offentlige Innovations arbejde med at forbedre innovation i den offentlige sektor. 30 % af offentlige innovation sker i samarbejde med en eller flere virksomheder.

Der er et kæmpe potentiale i at udvikle løsninger på tværs af sektorer og sprede viden og erfaringer på tværs af regioner, kommuner og det statslige niveau i den offentlige sektor.

OPI bidrager med øget borgertilfredshed, effektiviseringsforbedringer, bedre kvalitet i opgaveløsningen og vigtig viden- og erfaringsudveksling. Se mere om OPI’s rolle i den offentlige sektor i COI’s Innovationsbarometer 2018 her.