Debat og videndeling med danske regioner

INNOBA holder jævnligt oplæg om innovation og mulighederne inden for offentlige-privat samarbejde om innovation og andre åbne innovationsformer. I januar 2019 holdt vi f.eks. oplæg for økonomi- og indkøbschefer fra alle fem danske regioner i næste uge. Vores direktør Rikke Bastholm delte ud af vores erfaringer med at gennemføre innovationspartnerskaber som udbudsform. Udbudsformen gør det muligt at tænke indkøb og udvikling sammen i eet samlet udbud. Det bliver også lettere at gå sammen flere om fælles udviklingsprojekter. Der er masser af potentiale i udbudsformen, men den bruges endnu relativt sjældent i de danske regioner.

Arrangementet var sat i stand af Danske Regioner, som med mødet ønsker at sprede kendskabet til de nye muligheder i den nye udbudslov. Oplægget blev efterfulgt af debat om, hvordan regionerne kan få mere glæde af de nye udbuds- og samarbejdsmuligheder – og hvad der skal til for at lykkes med offentlige-privat innovation.