Ny fælles sikret læsesal

Rigsarkivet og Det kongelige bibliotek har nogle af landets mest sikrede læsesale med adgang til særlige kulturskatte og skrifter med afgørende historisk værdi. De er begge arkiver, der besøges af internationalt førende forskere, historiske forfattere, slægtsforskere og en lang række andre brugere, som har fået tilladelse til at benytte arkivalier og materialer. Det er besluttet, at de to institutioner i fremtiden skal flytte deres sikrede læsesalge sammen i een fælles sal.

I den forbindelse blev der efterspurgt et team med arkitekter, ingeniører og facilitatorer, der gennem en inddragende og nytænkende proces kunne konceptualisere og bygge den nye læsesal, så den lever op til både nutidige og fremtidige behov.

INNOBA har sammen med Arkitektfirmaet Arkitema og rådgivende ingeniører fra Gernt Carstens & Eduard Troelsgård vundet opgaven, som falder i tre faser med åbning af den nye sal i 2020.

Se pressemeddelelse her.

Se video om indvielse her.

Om indvielsen: “Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet har i dag sammen med Kulturministeren indviet en ny fælles sikret læsesal. Det er rigets mest enestående historiske materialer, der kan læses på salen. Forskere, studerende, slægtsforskere og historisk interesserede kan efter forudgående ansøgning og aftale få adgang til alt fra rigets grundlov til H.C. Andersens oprindelige manuskripter. INNOBA har stået for brugerinddragelse og innovation i byggeprocessen. Vi er stolte over at have bidraget til et brugerorienteret byggeri, hvor æstetik, funktionalitet og nytænkning går op i en højere enhed”.

**************************************************************************************************************************
Innovativt indkøb

En meget væsentlig del af opgaven har været at skabe en fælles kultur og udgangspunkt mellem de to institutioner og understøtte en kvalificeret, nytænkende og fremtidsorienteret beslutningstagen omkring det nye byggeri med respekt for det faglige udgangspunkt og de historiske værdier.

Det har krævet en proces for indkøb og gennemførelse, der åbner op for innovation, brugerinddragelse og nytænkning.

Der blev iværksat en proces, hvor alle medarbejdere har været inddraget i at idé-udvikle omkring kreative løsninger og nytænkende måder at drive læsesal på.  Der blev gennemført feltstudier blandt både brugere og medarbejdere på Rigsarkivet og på det Kongelige Bibliotek for at finde ud af, hvad fælles og forskellige behov er. Der blev arbejdet med indretnings-puslespil, med tværfaglige brainstorms og med 3D visualisering for at finde de bedste løsninger til en fremtidssikret læsesal.

INNOBAs rolle

INNOBA har fungeret som projektleder og ansvarlig for facilitering af hele første del af processen for programmering af det nye byggeri, herunder:

       • Processtyring og inddragelse af ledergruppen
       • Facilitering af fælles beslutningstagning mellem de to institutioner omkring de fremtidige fælles rammer
       • Feltstudier og afklaring af bruger- og medarbejderbehov inkl. mapping af arbejdsgange
       • Facilitering af brugerinddragelse via fokusgrupper og workshops
       • Inddragelse af medarbejdere på tværs af medarbejdergrupper i fælles idé-udvikling og behovsafklaring
       • Udarbejdelse af bud på fremtidig fælles servicedesign, herunder udvikling af service blueprint og personaer
       • Konceptualisering og prototyping i tæt samarbejde med medarbejdere, ledelse og arkitekter
       • Inputs til kravsspec for den videre disponering