Baggrund

Innovasjon Norge startede i 2017 et nyt statsligt program “Innovasjonspartnerskap”, som skal fremme og støtte offentlig-privat samarbejde om innovation. Programmet er baseret på den nye udbudslov og afprøver den nye udbudsform “Innovation Partnerships” i stor skala. Den blev første gang gennemført i Danmark og har siden været afprøvet i mindre skala i andre europæiske lande. Det er første gang, der igangsættes en større statslige satsning for at udbrede udbudstilgangen i større skala.

Fordelene ved udbudstilgangen er, at offentlige organisationer kan indkøbe innovative løsninger samtidig med at de arbejder sammen med leverandøren om udvikling og tilpasning af løsningen. Leverandører får samtidig mulighed for at byde ind på det offentlige marked med nyskabende produkter/services, som ellers ville være blevet stoppet i de mere traditionelle og ridige udbudsprocesser. Samlet set danner tilgangen en ramme for offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), som sikrer både udvikling og implementering af fremtidens velfærdsløsninger.

Innovasjon Norge er bredt forankret i den norske offentlige sektor og er eget af såvel statslige som regionale og kommunale offentlige enheder i Norge. Programmet “Innovasjonspartnerskap” gennemføres sammen med Difi, Leverandørutviklingsprogrammet og Forskningsrådet og KS. Se mere om programmet her og her.

Evaluering

INNOBA har fået til opgave at evaluere de foreløbige erfaringer fra programmet. Der er pt. 13 projekter i gang under programmet, og der ses på både offentlige og private deltageres oplevelse af muligheden for at igangsætte offentlig-private innovationssamarbejder.

Samtidig evalueres den udviklede samarbejdsmodel for offentlig-private innovationssamarbejder med innovativt indkøb.

Gode råd til andre offentlige institutioner og private virksomheder, som ønsker at igangsætte OPI og innovativt indkøb indsamlet og videreformidles.

Endelig afdækkes de foreløbige effekter for projektdeltagerne ved at være med i et statsstøttet program, som bidrager med finansiering, kompetencer og sparring undervejs.

På baggrund af evalueringsresultaterne udarbejdes i samarbejde med programpartnere og brugergrupper forslag til programforbedringer.

Evalueringsrapporten blev færdiggjort primo 2020. Grundet Corona har det ikke været muligt at offentliggøre resultater i 2020. Der er primo 2021 endelig givet tilladelse til deling af erfaringer og evalueringsrapport.

Evalueringsrapport

Se rapporten med opsummering af evalueringsresultater, casebeskrivelser og læringspunkter her.