En ny hospitalsløsning med design thinking

Hvad gør man, når man ikke kan købe det produkt, man har brug for? Kan man få designet sin egen løsning, som passer bedre til brugernes behov? Kan det gøres på en let og hurtig måde, som ikke bliver til et kæmpe uoverskueligt projekt? Hvordan sikrer vi, at en ny løsning ikke kun bliver til en spændende prototype men også kommer i produktion? Hvem kan vi samarbejde med?

INNOBA hjælper Region Hovedstaden med at få udviklet en ny hospitalsløsning til medicinhåndtering og hospitalslogisik. Den rette løsning findes ikke pt på markedet, og man ønsker at få udviklet noget, hospitalerne og regionens apotek kan bruge mange år frem. Vi har hjulpet med:

  • Afklaring af muligheder for udviklings- og innovationssamarbejde med leverandører og designere.
  • Rådgivning om valg af tilgang til offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI) inden for de udbudsmæssige rammer.
  • Markedsscreening og identifikation af mulige samarbejdspartnere
  • Dialog med potentielle leverandører og udviklingspartnere
  • Forventningsafstemning og aftaleindgåelse  inkl. rådgivning om potentielle faldgruber i OPI
  • Plan for brugerinddragelse, behovsafdækning og prioritering af ønsker til den færdige løsning
  • Facilitering af samudvikling med brugere og interessenter

Projektet er nu i udviklingsfasen, hvor både designere og tekniske eksperter arbejder tæt sammen med brugere og medarbejdere i hele værdikæden. Der arbejdes sideløbende med sikring af produktion og implementering med plan om indkøb af en løsning i direkte forlængelse af innovationsfasen.