Vi lancerer digital facilitering

Mange danskere har fået nye erfaringer med digitale møder hjemme fra stuen. Afdelingsmøder, brainstorms, koordineringsmøder med projektgruppen, workshops, styregruppemøder, fælles idé-udvikling, …. alle de møder mellem mennesker, som vi dagligt gennemfører fysisk skal pludselig finde en digital erstatning.

Nogle møder aflyses, andre gennemføres på forskellig kreativ vis med både nye og mere gennemprøvede måder. Nogle medarbejdere er vandt til digitale møder både med kunder og kolleger. For andre er det en helt ny verden, der åbner sig. Fælles for alle er, at form og omfang for det digitale møde udvides kraftigt i øjeblikket.

I INNOBA har vi 20 års erfaring med facilitering af processer mellem mennesker, hvor der afklares, udfordres og besluttes på tværs af aktører og interessenter. Vi har faciliteret mere end 200 workshops, brainstorms, udviklingsmøder, master classes, mv. med alt fra 5 til 500 deltagere.

Det er vores erfaring, at det værdigivende digitale møde kræver lige så meget forberedelse og god styring som det fysiske. Samtidig kan man langt mere med det digitale møde, end mange umiddelbart tror – noget vores kunder er ved at få øjnene op for i turbofart.

Vi vil derfor gerne tilbyde vores bistand og erfaring til, at virksomheder og offentlige organisationer får mest muligt ud af de digitale møder, hvor flere mennesker agerer sammen.

Ydelse

Vi står i tæt samarbejde med kunden for:

  • Mødeplanlægning inkl. dagsorden, køreplan, mv.
  • Mødeforberedelse inkl. brief af evt. oplægsholdere, forventningsafstemning, mv
  • Mødefacilitering inkl. tidsstyring, ordstyrer, løbende opsummeringer, sikring af konklusioner og resultat, mv.
  • Mødeværktøjer inkl. gruppeinddeling, brainstorming, øvelser, inspirationsoplæg, mv.
  • Mødeopsamling inkl. beslutningsreferat, efteranalyse og opsummeringer, eventuel opfølgning, mv.

Hvis der er tale om mange mennesker, kan det i nogle tilfælde være relevant at lave en møderække, hvor mindre grupper af aktører får lejlighed til at diskutere og give inputs. Det afklarer vi sammen med kunden.

Møder kan være: projektmøder, afdelingsmøder, udviklingsmøder, workshops, seminarer, møder med brugerinddragelse, digital samudvikling og andre typer af møder med alt fra 5 til 100 deltagere.

Care Package

Digitale møder behøver ikke at stå alene. Hvorfor ikke supplere mødet med fx. mødeforplejning? Forud for mødet modtaget deltagerne en kuvert med posten. Den indeholder mødesnacks og mødevelkomst. Der er en grund til at chokolade, frugt, kiks og andre snacks runddeles på møder. Det skaber stemning og løfter koncentrationen. Care package kan også indeholde deltagerliste, mødedagsorden, vejledning til brug af den digitale platform, faciliteringsværktøjer, mødeoplæg, notespapirer eller andet mødemateriale. INNOBA sørger for lækkert design, pakning og forsendelse af care package, så det er nemt at gå til.

IT-løsninger

Vi anvender kundens egne IT-løsninger, som medarbejderne kender, som digital mødeplatform. Vi understøtter bl.a. Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom og jitsi Meet. Vi har også værktøjer til fælles digital visualisering og samudvikling. Vi tilbyder kort oplæring af mødedeltagere i den valgte IT-løsning, hvis dette vurderes nødvendigt.