Innovativt indkøb – en vej til udvikling og implementering af innovative løsninger

Husker du kompetenceudvikling? Vi må ikke glemme det lange lys, selvom de akutte opgaver fylder. Indkøb er mere end nogen sinde aktuelt som motor for nytænkning og kreative løsninger. Når der skal sikres værnemidler i sundhedssektoren, når der skal findes indretningsløsninger til trængte skoler og daginstitutioner, når der skal findes hurtige og varige grønne løsninger, etc. Vi skal huske at samle op og lære, hvordan vi også i fremtiden kan styrke indkøbs rolle i fremtidens velfærdsløsninger. Vi er derfor super glade for i samarbejde med KL at kunne lancere et nyt kursus i innovativt indkøb for indkøbere, udviklingsmedarbejdere og ledere i den kommunale sektor.

Kurset er relevant for indkøberen, der er nysgerrig på, hvordan man kan arbejde med innovative løsninger og nytænkning via indkøb. Kurset er også for udviklingsmedarbejderen og lederen, der arbejder med innovation og gerne vil styrke implementering af innovative løsninger i samarbejde med indkøbsfunktionen. Det er når alle fagligheder spiller sammen, at vi lykkes med fremtidens løsninger!

Om kurset

Velfærdssamfundet står overfor massive udfordringer som følge af den demografiske udvikling og målene for grøn omstilling. Det kræver nytænkning og innovation ift. kernevelfærd og klimamål, og at det offentlige og private sammen mobiliserer kræfterne. Kommunale udbud og indkøb spiller en væsentlig rolle som motor for at finde nye løsninger og veje til værdiskabelse. Det er ambitionen med kurset at bidrage hertil.

Kurset vil give dig perspektiv på indkøbsfunktionens rolle og ruste dig til at arbejde mere strategisk med innovation i forbindelse med indkøb og udbud. Gennem kurset får du:

  • Viden om offentlig innovation, OPI og innovativt indkøb
  • Overblik over ’hvad kan man’ og ’hvad må man’ inden for innovation og indkøb
  • Inspiration fra ind- og udland til hvordan innovative indkøb kan se ud.
  • Redskaber og værktøjer til at understøtte en proces for innovation i forbindelse med indkøb.
  • Netværk, videndeling og kontakter til andre, der interesserer sig for at styrke udviklingsperspektivet i indkøbsfaget.

Formen vil være en kombination af ekspert- og caseoplæg, grundig introduktion til feltet og konkrete værktøjer samt work-shop arbejde med egne idéer og problemstillinger i dialog med de andre deltagere. Kurset står på skuldrene af KL’s nyligt afsluttede samarbejdsforum for innovation i indkøb og vil rumme både nyeste viden og masser af gode, konkrete eksempler. Kurset er 2-dages med overnatning og fælles middag.

INNOBA står for kurset i samarbejde med KL.

Oplægsholdere:
INNOBAs direktør Rikke Bastholm holder oplæg og faciliterer begge kursusdage.

INNOBA er en innovationsvirksomhed med speciale i offentlig-private innovationsprocesser. Virksomheden har 20 års erfaring med offentlige-privat innovation, herunder nytænkning af indkøbsfunktionen og innovativt indkøb. INNOBA arbejder hands-on med emnet og har rådgivet og løst projekter for offentlige og private aktører på alle niveauer. INNOBA gennemfører jævnligt kurser og master clases i OPI og innovativt indkøb. INNOBA rådgiver i både ind- og udland om nye innovationsfremmende indkøbsformer og har bl.a. udarbejdet statens procesanbefalinger for innovationspartnerskaber efter den nye udbudslov.

Trine Kronbøl, leder af Udbudsportalen. Trine har beskæftiget sig med udbud i ca. 15 år. Fra start som tovholder på opbygningen og driften af en kommunal indkøbsfunktion og siden 2016 som ansvarlig for Udbudsportalen. Udbudsportalen samler og deler viden og erfaringer til inspiration for alle deltagere i processen.

Repræsentant(er) fra Center for Offentlig Innovation (COI).

COI er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation. COI samarbejder med innovationsaktive medarbejdere, ledere og beslutningstagere i stat, regioner og kommuner i hele landet.

Case

Der vil være case-præsentationer med deltagelse af kommunale indkøbere og innovationsspecialister, som har prøvet på egen krop at kaste sig ud i (og lykkes med) innovativt indkøb.