Kick-off på brugerproces og ny byggefase

Gladsaxe Kommune har planer om spændende byggeri af nyt sundheds- og beskæftigelseshus. Projektet kobler ude- og indeliv og sætter et trafikknudepunkt i Gladsaxe i spil på helt nye måder. Det kommende hus vil blive et samlingspunkt for aktiviteter inden for sundhed og beskæftigelse – for kommunale aktører, civilsamfund og for virksomheder.

Formålet med Sundheds- og Beskæftigelseshuset er at skabe borgernes samlede indgang til det kommunale sundheds- og beskæftigelsesområde frem for en række særskilte enheder og indsatser. Huset er for alle borgere i alle faser af livet, men skal have et særligt fokus på de borgere, der har størst behov for hjælp og støtte til at mestre egen sundhed og beskæftigelse. Huset
skal åbne sig mod lokalsamfundet og være et attraktivt sted for både virksomheder og civilsamfund at anvende til sundheds- og beskæftigelsesrelaterede aktiviteter.

Projektet har været udbudt i arkitektkonkurrence, og AART Architects blev offentliggjort som vindere af idékonkurrencen den 3. maj 2019. Nu skal huset bygges, og alle visionerne og de gode tanker skal omsættes til konkret byggeri. Det bliver Cowi-Arkitema som sammen med Bygherren Gladsaxe Kommune skal bringe brugere, interessenter og bygningsaktører godt igennem denne proces.

INNOBA har i samarbejde med Cowi-Arkitema faciliteret opstart af brugerinddragelse og første skridt på den fælles rejse fra tanker til konkret byggeri. Over en dag blev formål og rammer for projektets næste faser diskuteret. Brugerne arbejde i blandede grupper sammen med arkitekter og ingeniører om oversættelse af overordnede behov til en række kerneønsker til det færdige byggeri. Derudover blev planen for den videre brugerinddragelse diskuteret og de første skridt til det videre samarbejde taget.

Kick-off blev afholdt elektronisk pga Covid19. Vi fik derfor afprøvet vores gode digitale faciliteringsværktøjer endnu engang, og der blev arbejdet med brainstorm i Teams-grupper, digitale templater, mv.

Vi glæder os til at følge projektet og se det færdige resultat, når alle musten er lagt og tanker er omsat til handling!