Ny teknologi ud til borgerne

Vi deltager i et spændende projekt med Socialforvaltningen i Københavns Kommune. I projektet skal der arbejdes med, hvordan man kan få førende tekniske løsninger til elektronisk medicinhåndtering og medicinhjælp ud til socialt udsatte borgere på en effektiv måde. Der skal findes gode løsninger på support, logistik, indkøb og drift. Et spændende projekt om implementering af ny teknologi både hos borgere og hos medarbejdere.

Aktiviteter i projektet omfatter:

 • Behovsafklaring og målgruppeafgrænsning for elektronisk medicinløsninger blandt socialt udsatte.
 • Markedsafdækning og -dialog om relevante teknologiske løsninger og eventuelle udviklingsbehov. Samt om markedets mulighed for at indgå som drift- og leverancepartner i løbende levering af løsninger til slutbrugerne. Desuden generel kommunikation til markedet om kommunens teknologibehov på området.
 • Afdækning af arbejdsprocesser med medicinhåndtering og mulige tilpasninger af disse til en situation med aktivt teknologibrug.
 • Udvikling af dialogredskab til medarbejdere, der skal/kan introducere medicinteknologi til slutbrugerne.
 • Konkret afprøvning af relevante teknologier i en kommunal praksis, herunder eventuel afprøvning af leverance- og driftsmetode.
 • Gennemførelse af eventuelt Offentlig-Privat Innovationssamarbejde (OPI) med en eller flere virksomheder vedr. ovenstående.
  Juridisk- & IT-afklaring af forhold som GDPR, IT-sikkerhed og øvrige forhold som er relevante for en samlet teknologi- og leverancemodel.
 • Samlet evaluering af læringspunkter med, herunder: Udarbejdelse af business case.

INNOBAs rolle:

Vi er koblet til projektet som løbende sparringspartner og procesrådgiver. Vi udgør et hotline for projektet og hjælper til en start med:

 • Mini-kursus om OPI og innovativt indkøb med grundoplæring af projektmedarbejdere
 • Sparring på mulige tilgange til teknologisk afprøvning.
 • Rådgivning om valg af OPI-tilgang, herunder gennemgang af forskellige muligheder, fordele og ulemper ved OPI-valg samt anbefaling til rette OPI-tilgang.
 • Rådgivning om obs-punkter samt metoder til sikring af dokumentationskrav og dokumentationshensyn i afprøvningerne.
 • Sparring om formelle OPI-hensyn og OPI-kontrakter, når/hvis der skal udarbejdes kontrakt(er) med virksomheder ifm. afprøvning.
 • Inputs til opmærksomhedspunkter og tilgange for involvering af de faglige medarbejdere på tilbuddene, som skal innovere deres arbejdsgange ifm. afprøvningerne (og ved en eventuel efterfølgende implementering).