Sociale medier til krisehåndtering

Hvad er potentialet ved at bruge sociale medier til kriseforebyggelse og krisestyring? Det spørgsmål stiller Frederiksberg i nyt internationalt projekt om krisehåndtering. Projektet hedder LINKS og omhandler studier i, og udvikling af, løsninger til kriseforebyggelse og krisehåndtering i akutsituationer. Der skal udvikles forskningsbaserede metoder, praktiske værktøjer og konkrete guidelines til krisestyring på områder som f.eks. oversvømmelser, terror, jordskælv, pandemier og lign. Danmark agerer case-land sammen med Tyskland, Italien og Holland. Her gennemføres forskning og undersøgelser af forskellige krisescenarier. I Danmark med særlig fokus på oversvømmelse og brugen af sociale medier til håndtering af oversvømmelsessituationer. Frederiksberg Kommune er med som undersøgelsesområde og afprøvningssted for nye løsninger. Se mere om LINKS her.

INNOBAs rolle

Innoba hjælper ved at facilitere samudvikling af løsninger, der gør det muligt at sætte sociale medier i spil på nye måder i krisesituationer. Konkret afholdes samudviklingsworkshop med idé-udvikling på tværs af fagligheder og organisatoriske skel.

På dagen vil deltagerne:

  • Blive præsenteret for den nyeste forskning i brug af sociale medier til kriseforebyggelse og krisehåndtering.
  • Forholde sig til potentiale og barrierer for brug af sociale medier til krisehåndtering.
  • Diskutere muligheden for ikke kun at anvende sociale medier til borgerinformation i selve akutsituationen men også  muligheder for at bruge sociale medier til forebyggelse og til aktiv inddragelse/dialog med brugerne (‘medie crowdsourcing).
  • Udvikle konkrete idéer til social mediebaseret information og kommunikation i krisesituationer

Resultatet af samudvikling indgår i LINKS-projektet som basis for det videre arbejde i Danmark med forskning, videnopsamling og afprøvninger.