Innovation i bygge- og anlæg

Kan Europas største anlægsprojekt løfte danske SMV’er og fremme ny løsninger?

Svaret er et stort ja med en ny 3-årig indsats i bygge- og anlægsbranchen. WeBuildDenmark står sammen med Erhvervshus Sjælland, Odense Robotics, Femern Belt Development, Zealand Erhvervsakademi og DTU for projektet, der er en del af Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling i Danmark.

Bygge-anlægsbranchens står i disse år overfor store omvæltninger og en transformation, som skal ske i et hidtil uset tempo. Det gælder særligt på miljøområdet, hvor nye lovkrav, knappe materialeressourcer, behov for klimasikring, og kundernes forventninger til bæredygtighed stiller helt nye krav til omstilling og innovation.

Udviklingen bliver i høj grad drevet af de kommende anlægsinvesteringer i energi, (mega)infrastruktur og klimasikringsløsninger. Femern Bælt byggeriet er ingen undtagelse, og sammen med infrastrukturplaner for anlæg på 62 mia. frem mod 2035 i bl.a. helt nye energiøer i Østersøen, er der en hidtil uset mulighed for at løfte hele den danske bygge- og anlægsbranche på bæredygtig innovation.

Den nye indsats skal øge innovationen i danske SMV’er og skabe en dansk styrkeposition indenfor bæredygtigt byggeri med fokus på bæredygtigt anlæg og megainfrastruktur, herunder nye materialer, monitorering og automatisering, ny teknologi og optimeret anlægsproces.

Der etableres bl.a. et nyt videns- og læringscenter, som skal understøtte Danmarks styrkeposition på grønne og bæredygtige mega-infrastrukturprojekter ved at fastholde og udnytte viden fra Femern-forbindelsen og andre mega-byggerier. Der igangsættes også innovationsforløb, hvor SMV’er, større virksomheder og forskningsaktører samles for at udvikle og sprede nye innovative teknologier og løsninger. Ligesom der vil blive etableret en lang række andre innovationsindsatser de kommende år.

INNOBA hjælper med kick-off

INNOBA har i samarbejde med WeBuildDK stået for kick-off på indsatsen, hvor samarbejde, projektambitioner og muligheder blev diskuteret. Vi har hjulpet med:

  • Interviews med alle partnere om forventninger til den kommende periode
  • Planlægning af kick-off med fokus på projektets fælles retning og det gode samarbejde
  • Facilitering af 5-timers dialog og brainstorm om fælles succeskriterier, synergier og samarbejde i praksis
  • Opsummering og planlægning om opfølgning i samarbejde med projektgruppen
  • Rådgivning og sparringspartner for projektledelsen

Vi glæder os til at følge projektet og de spændende innovationsresultater i fremtiden!

Vil du vide mere om det nye videncenter og indsatsen for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling i Danmark? Så se her.