Den emissionsfrie byggeplads

Byggepladser udleder meget store mængder af CO2. Alene i København udledes op mod 75.000 CO2 fra kommunens byggepladser. Samtidig skaber bygge- og anlægsarbejderne støj og luftforurening til gene for omgivelserne. Der er et stort potentiale i at reducerer miljøbelastningen ved emissionsfrie løsninger som el-drevne maskiner og lign.

Senest har 19 offentlige bygherrer i samarbejde med COPI underskrevet en hensigtserklæring om omstilling til emissionsfrie bygge- og anlægsmaskiner, herunder brug af nye udbudskrav for byggepladser. Private bygherrer står overfor samme udfordringer.

Samlet stiller det bygge- og anlægsvirksomheder overfor en brændende platform med nye klimakrav på vej om reduktion af CO2 emissioner i byggefasen. Det kræver nytænkning og potentielt også helt nye samarbejder på tværs af branchen. Blandt andet kræver implementering af emissionsfrie (el-drevne) byggemaskiner en hel ny infrastruktur på byggepladsen med nye aktører involveret, arbejdsprocesser skal tilpasses og de rette kompetencer og material skal kunne fungere sammen.

We Build Denmark kan fungere innovationsmotor for denne transformation og afsøger derfor nu muligheder for at iværksætte innovationsforløb for nogle af de større aktører i branchen, som kan agere spydspids for branchens udvikling.

Interim

Rikke fra INNOBA har fået til opgave at bistå med projektet. Det bliver samtidig en afprøvning af INNOBAs nye interim koncept, hvor Rikke bliver en del af We Build Denmark i projektets opstartsperiode. Opgaven bliver at få rammesat og afgrænset innovationsmuligheder, herunder at sikre at projektet supplerer andre gode igangværende initiativer på området. Desuden skal der sikres erfaringsopsamling ift andre lignende innovationsindsatser i fremtiden.