Projektledelse og projektudvikling

YDELSESOMRÅDE:

Vi tilbyder at hjælpe med den faglige projektledelse på innovations-/udviklingsprojekter med fokus på at skabe fremdrift og sikre innovationshøjden i projektet. Det kan involvere kvalitetssikring og opfølgning på projektdesign, løbende forventningsafstemning med alle partnere og leverandører, udarbejdelse af projektplaner, formidling eksternt om projektet, afholdelse af styregruppemøder, koordinering mellem partneraktiviteter, daglig projektvaretagelse, mv.

Vi hjælper også med facilitering af projekt-kick-offs, når en projektgruppe har behov for at lære hinanden at kende, planlægge projektet, idé-udvikle om projektindhold og sikre den rette forventningsafstemning.

Ofte er der behov for ekstern finansiering til innovationsprojekter. Vi har stor erfaring med fundraising på innovationsområdet og hjælper også gerne med sparring og eksekvering på denne del.

YDELSER:

  • Projektledelse af hele eller dele af innovationsprojektet
  • Konsortiedannelse og projektfremdrift
  • Hjælp til projektdesign og projektplanlægning
  • Bistand til fundraising
  • Sikring af innovationshøjde og håndtering af faldgruber