Brugerinddragelse og idé-udvikling

YDELSESOMRÅDE:

Vi kombinerer antropologiske, etnografiske, kreative og visuelle værktøjer med klassiske researchteknikker, når vi hjælper vores kunder med at afdække brugernes behov – inden en løsning udvikles. Vi gennemfører ofte feltstudier og analyser for at skaffe inspiration til den rette løsning og for at forstå, hvad løsningen skal kunne for at ramme rigtigt.

Resultatet er en langt større forståelse af de mennesker, der skal bruge ens løsninger i fremtiden. Deres erkendte og ikke erkendte behov, deres hverdag og handlemønstre, deres arbejdsprocesser – og hvad der skal til for at ramme rigtigt med en løsning på deres udfordringer.

Men brugerinddragelse handler ikke kun om slutbrugere men ofte også om innovativ inddragelse af forskellige medarbejdergrupper, leverandører, samarbejdspartnere – og andre organsiationer. Særligt for serviceydelser er det vigtigt at tænke brugerinddragelse i åben innovation bredt – og at inddrage brugerne undervejs i hele innovationsforløbet.

Vi er fortalere for at inddrage brugerne ikke kun ved at observere og interviewe dem – men langt mere aktivt ved at inddrage dem i selve udviklingen af den færdige løsning. Kunder, borgere, medarbejdere er ofte en guldgrube af idéer og inputs, som kan give stor værdi i udviklingsprocessen.

Vi faciliterer idé-udviklingsforløb, som udfordrer vanetænkning og fortidsforlængelse, og som åbner op for helt nye tilgange. INNOBA har en lang række værktøjer til at sikre innovationshøjde og at den løse idé-brainstorm gennem idé-udvikling, idé-kvalificering, idé-sortering og idé-udvælgelse bliver til konkrete implementerbare løsninger.

YDELSER:

  • Brugerresearch og afdækning af erkendte og ikke-erkendte behov
  • Facilitering af idé-udvikling sammen med brugere og eksterne aktører
  • Forløb til forankring og inddragelse af medarbejderne
  • CO-Creation og innovationsworkshops
  • Brugertests og rapid prototyping med brugere