Implementering og dokumentation

YDELSESOMRÅDE: 

Om det er radikal eller inkrementel innovation, så får idéen først værdi, når den er implementeret og gør en forskel. Det kræver støtte fra beslutningstagere, og det kræver at man kan dokumentere/sandsynliggøre værdien af innovation. Det kræver ofte også indkøb af hele eller dele af den færdige løsning.

Endelig er det ikke usædvanligt, at der skal arbejdes systematisk med ændring af interne processer, før en innovativ løsning for alvor kan komme til sin ret.

I etablerede organisationer er  det først, når værdien kan dokumenteres, den strategiske prioritering er på plads og hele organisationen er med, at nye løsninger for alvor kan leve og implementeres.

Vi hjælper med effektmålinger, evalueringer og udarbejdelse af business case. Vi foretager markedsskreeninger og hjælper med den strategiske forretningsudvikling. Vi hjælper også med at koble indkøb, udvikling og implementering.

YDELSER:

  • Udarbejdelse af business case
  • Evaluering af innovationsprojekter
  • Effektmåling
  • Innovativt indkøb
  • Arbejdsgangsanalyse