Problemer med klimatilpasning

Det er Frederiksberg Kommunes ambition at være klimaby for fremtiden og gøre byen mere robust over for skybrud. Det er dermed en indsats, der skal håndtere store mængder regnvand og samtidig skabe en grønnere fremtid for Frederiksberg, hvorfor de i 2017 bl.a. igangsatte et innovativt regnvandsprojekt på Holger Danskes Vej og Kronprinsesse Sofies Vej.

Kommunen har ønsket løsninger, der punktvis kan håndtere udsving i regnmængden og sikre kontinuerlig god håndtering af regnmængder, uden oplevede gener for kommunens borgere. De rette løsninger eksisterede ikke på markedet, så derfor besluttede Frederiksberg Kommune at starte et længere innovationspartnerskab med to udbuds-vindende virksomheder.

INNOBA har været OPI rådgivere under hele projektet og blandt andet assisteret med:

     • Udvikling af det overordnede procesdesign for projektet.
     • Behovsafklaring og præcisering af det økonomiske og velfærdsmæssige potentiale.
     • Planlægning og gennemførelse af markedsdialog med leverandører og eksperter.
     • Gennemførelse af analyse af det samlede innovationspoteniale og rammerne for innovationspartnerskaber omkring udvikling af banebrydende nye løsninger.
     • Deltagelse i forberedelse og gennemførelse af udbud af innovationspartnerskab efter den nye udbudslov i samarbejde med eksterne advokat og kommunens projektledelse.
     • Facilitering af samudvikling mellem de vindende leverandørteams og Frederiksberg Kommunes medarbejdere samt borgere.
     • Løbende rådgivning om offentlig-privat innovation, innovativt indkøb og innovationsprocesser.

Projektet er gennemført som innovationspartnerskabsudbud efter den nye udbudslov. Det er et af de første innovationspartnerskaber af denne art i Danmark og Europa. INNOBA har i samarbejde med advokater fra Lundgrens stået for udarbejdelsen af statens procesanbefalinger til innovationspartnerskaber efter den nye udbudslov og gennemført adskillige erfaringsopsamlinger i ind- og udland på området.

Projektet  har resulteret i to forskellige regnvandsløsninger på henholdsvis Holger Danskes Vej og Kronprinsesse Sofies Vej på Frederiksberg og udbredes derefter til hele kommunen. Ligesom flere andre kommuner og Forsyninger er med på en option til at indkøbe og implementere løsningerne. På den måde er projektet fuldt implementeringsklart og et godt eksempel på, hvordan man kan innovere nye løsninger, der kan gøre en forskel.

Se mere om projektet her og se korte videoer om projektet her og her. Du kan også læse en udvidet casebeskrivelse her.