Problemer med klimatilpasning

Det er Frederiksberg Kommunes ambition at være klimaby for fremtiden og gøre byen mere robust over for skybrud. Det er dermed en indsats, der skal håndtere store mængder regnvand og samtidig skabe en grønnere fremtid for Frederiksberg. Derfor blev der i 2017  igangsatte et innovativt regnvandsprojekt med det formål at sikre håndtering af skybrud i byen på nye måder.

Kommunen ønskede løsninger, der punktvis kan håndtere udsving i regnmængden og sikre kontinuerlig god håndtering af regnmængder, uden oplevede gener for kommunens borgere. Samtidig var der ambitioner om genbrug af regnvand, automatiseret styring af vandets vej i byen og andre innovative sidegevinster ved systematisk håndtering af regnvand. De rette løsninger eksisterede ikke på markedet, så derfor besluttede Frederiksberg Kommune at starte  innovationspartnerskaber med to konsortier af virksomheder. Virksomhederne skulle sammen med kommunen udvikle helt nye løsninger, som kommunen umiddelbart efter kunne indkøbe og implementere. To nyskabende løsninger blev udviklet i løbet af halvandet års samarbejde. Begge løsninger opsamler automatisk regnvand fra skybrud under kommunens veje og genbruger vandet til byens træer. Samtidig giver løsningerne mulighed for aktiv styring af vandets vej i byen. Løsningerne er implementeret på tværs af hele Frederiksberg og indkøbes fortsat med stor succes.

INNOBA har været OPI rådgivere under hele projektet og blandt andet assisteret med:

   • Udvikling af det overordnede procesdesign for projektet.
   • Behovsafklaring og præcisering af det økonomiske og velfærdsmæssige potentiale.
   • Planlægning og gennemførelse af markedsdialog med leverandører og eksperter.
   • Gennemførelse af analyse af det samlede innovationspoteniale og rammerne for innovationspartnerskaber omkring udvikling af banebrydende nye løsninger
   • Deltagelse i forberedelse og gennemførelse af udbud af innovationspartnerskab efter den nye udbudslov i samarbejde med eksterne advokat og kommunens projektledelse.
   • Facilitering af samudvikling mellem de vindende leverandørteams og Frederiksberg Kommunes medarbejdere samt borgere.
   • Løbende rådgivning om offentlig-privat innovation, innovativt indkøb og innovationsprocesser.
   • Evaluering og opfølgning

Projektet blev gennemført som innovationspartnerskabsudbud efter den nye udbudslov som et af de første innovationspartnerskaber af denne art i Danmark og Europa. Flere andre kommuner og Forsyninger har været med på en option til at indkøbe og implementere løsningerne. På den måde er projektet fuldt implementeringsklart og et godt eksempel på, hvordan man kan innovere nye løsninger, der kan gøre en forskel.

Se korte videoer om projektet her og her. Du kan også læse en udvidet casebeskrivelse her.

INNOBA har i samarbejde med advokater fra Lundgrens stået for udarbejdelsen af statens procesanbefalinger til innovationspartnerskaber efter den nye udbudslov og gennemført adskillige erfaringsopsamlinger i ind- og udland på området. Se procesmodel og introduktion til udbudsmodellen her.