Problemer med klimatilpasning

Frederiksberg Kommune ønsker at forbedre den effektive håndtering af regnvand i kommune og sikre bedre klimatilpasning med de bedst mulig grønne løsninger.

Kommunen oplever – i lighed med Københavns Kommune og en lang række andre kommuner – stigende udfordringer med håndtering af regnvand. Kloaknettet er særligt udfordret, når der sker udsving i regnmængder, og resultatet er oversvømninger og heraf følgende gener for kommunens borgere, virksomheder og daglige liv.

Der findes løsninger til regnvandshåndtering som fx brug af bassiner, udvidelser i kloakeringen, mv. Men Frederiksberg kommune mangler løsninger, der punktvis kan håndtere udsving i regnmængden og kan sikre kontinuerlig god håndtering af regnmængder uden oplevede gener for kommunens borgere. De rette løsninger vurderes ikke at findes på markedet i dag.

Projekt om nye innovative løsninger

Frederiksberg Kommune har bedt INNOBA om hjælp til innovativt indkøb af nye løsninger til punktvis regnvandshåndtering. Der forventes at blive brug for såvel samudvikling mellem en eller flere leverandører og FK samt efterfølgende indkøb af de udviklede/tilpasse løsninger.

INNOBAs opgave bliver at:

  • Udvikle det overordnede procesdesign for projektet.
  • Assistere med behovsafklaring og præcisering af det økonomiske og velfærdsmæssige potentiale.
  • Planlægge og gennemføre markedsdialog med leverandører og eksperter i ind- og udland.
  • Gennemføre analyse af det samlede innovationspoteniale og rammerne for et eller flere innovationspartnerskaber omkring udvikling af banebrydende nye løsninger.
  • Assistere i forberedelse og gennemførelse af udbud af innovationspartnerskab efter den nye udbudslov i samarbejde med eksterne advokat.
  • Løbende rådgivning om offentlig-privat innovation, innovativt indkøb og innovationsprocesser.