Hånd-til-hånd smitte: et internationalt problem

Hospitaler verden over har store problemer med hospitalsinfektioner. Hånd-til-hånd smitte er en af de væsentligste kilder til smittespredning. Hidtil er det forsøgt bekæmpet med henholdsvis håndvask og desinficering med kemiske produkter, typiske alkoholbaseret. Problemet med de nuværende løsninger er dog flere: der sprittes/vaskes ikke altid ofte nok, der sker ikke længe nok, den nuværende praksis er tidskrævende, personale med eksem kan meget dårligt anvende sprit, hyppig håndvask kan forårsage hudproblemer, nogle bakterier udvikler resistens overfor både sprit og håndvask, mv. Der er i de seneste mange år på danske hospitaler gjort en massiv indsats for at forbedre hånd-til-hånd hygiejne både blandt personale, patienter og pårørende. Dette har uden tvivl haft en effekt, men det har ikke fjernet problemet.

En ny løsning

Virksomheden Scan Unic har derfor udviklet en helt ny løsning til hånddesinfektion. Løsningen er baseret på ny og banebrydende teknologi og spås et kæmpe forretningspotentiale både i Danmark og udlandet.

Projektet

INNOBA har fået til opgave at hjælpe Scan Unit med næste fase i produktudviklingen, som vil bestå i brugertests og videreudvikling af konceptet til en markedsklar løsning.

Projektet vil bestå i brugertests på hospitaler – og potentielt blandt studerende på de kliniske uddannelser. Det bliver hurtige iterative forløb med dybdegående kvalitative interviews, fokusgrupper og CO-Creation sammen med forskellige typer af brugere.