OPI Masterclass for kommuner i Øresundsregionen

Gate 21 er et partnerinitiativ mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for grøn omstilling. Det gøres bl.a. ved offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI). INNOBA og Gate 21 afholdt i foråret en masterclass for kommuner, der arbejder sammen med leverandører om udvikling af grønne innovationsløsninger. Masterclassen indeholdt den seneste viden om OPI og var en stor succes, og INNOBA og Gate 21 har derfor gentaget succesen.

Om INNOBAs OPI masterclasses:

Som et led i kompetenceforløbet deler INNOBA viden om de nyeste innovationsværktøjer til innovationspartnerskaber, og vi kommer omkring de klassiske faldgruber og løsningsmodeller samt introducerer deltagerne til metoder til projektfremdrift.

På de enkelte masterclasses arbejder kommunerne sammen om videreudvikling af egne projekter og tager de introducerede værktøjer i brug. Kommunerne kommer også omkring fx partnerhåndtering, markedsdialog, brugerinddragelse, projektdesign og innovativt indkøb. INNOBAs masterclassforløb skaber derudover en forståelse for forudsætninger og processer forbundet med åben innovation, offentlig-privat innovationssamarbejde og Design Thinking.