Kick-off og rammesætning for byggeprojekt i Carlsberg Byen

Der har været mange aktiviteter i gang for at bygge den nye Carlsberg Byen. I august 2016 startede en nyskabende del af byggeriet op med et samarbejde mellem bygherre og Arkitema, Harlang, Wissenberg og Hoffmann. INNOBA havde den glæde at forestå kick-off, hvor alle parter fik lejlighed til at fastlægge rammerne for et ambitiøst projekt.

Over en dag arbejdede bygherre og rådgivere med i fællesskab at sikre en fælles vej frem for projektet og skabe udgangspunktet for innovative løsninger med høj værdi. Der blev gennem inddragende øvelser udarbejdet projektets succeskriterier, skabt enighed om de vigtigste samarbejdsværdier og bl.a. opstillet en række spilleregler for det daglige samarbejde i projektgruppen. Et vigtigt udgangspunkt for at undgå de vanlige faldgruber i længerevarende samarbejder om nyskabende byggeri blev fastlagt.